BACK

Setkání s poezií
Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ – Σεφεριάδης

(1900-2000)


   Sobotní odpoledne 9. prosince využili někteří z nás k vánočním nákupům, jiní k úklidu nebo pečení. Ti, kteří se po 15. hodině přišli podívat do řecké restaurace Diogenes v Gorazdově ulici, jistě ani na okamžik nezalitovali.
   Klub přátel Řecka tam uspořádal komponovaný pořad, věnovaný stému výročí narození řeckého básníka Jorgose Seferise, nositele Nobelovy ceny za literaturu.
   Řecká restaurace Diogenes vyšla tomuto záměru všestranně vstříc a tím, že přenechala své prostory pro tuto akci včetně občerstvení, pomohla vytvořit velmi příjemnou atmosféru.
   Na úvod promluvila prof. Růžena Dostálová o životě a díle Seferise. Zpěv a klavírní doprovod obstarali Jannis Kapnistis, student z Řecka, a Kiriakos Kiriakou, student z Kypru. Řecké písně v Kapnistisově provedení působily dojemně a něžně. Také Kiriakos Kiriakou předvedl virtuózní klavírní hru, která citlivě podbarvila zpěv. Seferisovy básně, přeložené krásně do češtiny prof. Dostálovou, přednesla členka Národního divadla v Praze, paní Taťjana Medvecká. Paní Medvecká se vůbec nechovala jako "hvězda", byla příjemná, milá a usměvavá. Ovšem její výkon skutečně hvězdný byl! Taťjana Medvecká dala do poezie celé srdce, takže při její recitaci snad nikdo ani nedýchal. Plynulé střídání zpěvu a recitace se ukázalo jako velmi šťastná choreografie.
   Mezi hosty pořadu byli mj. členové Řecké obce a Klubu přátel Řecka, konzul Kyperské republiky, zástupci řeckého velvyslanectví a další.
   Je překvapivé, ale o to cennější, že v dnešní uspěchané době lze najednou na dvě hodiny zastavit čas. Přestat myslet na vlastní i cizí problémy, nestresovat se tím, že zase něco nestíháme, ale prostě se zaposlouchat do poezie, která pohladí duši a aspoň na pár okamžiků nás povznese nad běžný všední den.
   Všem, kteří se na tomto pořadu jakkoliv podíleli - Klubu přátel Řecka, jmenovaným účinkujícím i restauraci Diogenes - patří veliký a upřímný dík. A jistě i oni sami mají hřejivý pocit, že v předvánočním čase vykonali něco moc a moc hezkého...
   Takže věřme, že toto působivé a zajímavé setkání rozhodně nezůstane ojedinělé.


Kapnistis

Účinkující

H. Roubíčková
H. Roubickova
R. Dostálová
R. Dostalova
T. Medvecká
T. Medvecka
J. Kapnistis, K. Kiriakou
J. Kapnistis

Hosté

Valna hromada Valna hromada

Hana Roubíčková
15. 12. 2000

BACK