BACK

Valná hromada Společnosti přátel Nikose Kazanzakise
The General Meeting of the Society of the Friends of Nikos Kazantzakis in Czech Republic

Poněkud svérázný a atypický popis valné hromady. Složení nového výboru.
Atypical description of general meeting. Constitution of the new committee.

Sobota 15.září odpoledne - místo děje: Řecká taverna v Revoluční ulici v Praze. V přední místnosti byl běžný provoz, v zadní se konala mimořádná valná hromada Společnosti přátel Nikose Kazantzakise. Pod tímto pojmem si většina z nás představí poněkud stereotypní scénář - někdo mluví, ostatní poslouchají, někdo luští křížovky atd. Nic takového se v taverně neodehrávalo. Uprostřed řady několika spojených stolů seděl velmi sympatický a příjemný pán, jehož projev byl neformální, zajímavý a věcný. Ten pán byl president Mezinárodní společnosti přátel Nikose Kazantzakise, pan doktor Stasinakis. Mimořádná valná hromada byla svolána vzhledem k odstoupení dosavadního předsedy české pobočky Společnosti zejména za účelem volby nového předsedy a výboru. Ukázalo se, že problematika Společnosti všechny velmi zaujala, takže v naprosto neformální a srdečné atmosféře všichni vyslechli pana presidenta, který přítomné informoval nejprve krátce o své osobě a pak hovořil o činnosti Společnosti ve světovém měřítku. Občerstvení, které Řecká taverna přítomným zdarma poskytla, zdaleka přesáhlo rámec obvyklé minerálky. Nejrůznější nápoje a poté i typicky řecké jídlo - mezedes a gyros s pitou - přispěly k dobré náladě i ke skvělému průběhu jednání. Závěrem byl zvolen nový výbor včetně revizní komise a vyslechnuty připomínky zúčastněných. Snad ke zdaru toho všeho přispěla i skutečnost, že šlo o akci týkající se Řecka. A řecké slunce - jak známo - dělá zázraky...

Nový výbor:
PhDr. Beata Lejtnarová, Ph. D.
Zoi Jatagandzidu
Katarína Havlínová
Revizní komise:
Blanka Barcalová
Eleni Portika


JUDr. Hana Roubíčková, říjen 2001

BACK