BACK

Mezi vojenskými Geografickými službami armády Řecka a České republiky byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci

     V rámci odborných akcí k 50. výročí vzniku Vojenského topografického ústavu proběhly v Dobrušce dva semináře - dne 4.9.2001 domácí vojensko-vědecká konference "Geoinformace v armádě 21. století" a ve dnech 12.-13.9.2001 mezinárodní konference geografických služeb armád NATO a PfP "Geographic Support of the NATO Forces in 21st Century". V průběhu obou akcí si jejich účastníci a hosté vyměnili informace a zkušenosti z výstavby geografických informačních systémů, moderních technologií mapové tvorby a využívání globálního systému určování polohy v geografické podpoře a navigaci.
     Na závěr obou akcí k padesátiletí ústavu byla na dobrušské radnici podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Geografickými službami AČR a armády Řecka. Před uzavřením této profesionální dohody proběhly vzájemné návštěvy delegací a specialistů obou služeb, při kterých byly přímo na pracovištích získány podklady pro plánování a realizaci akcí v rámci této spolupráce. Vzájemné kontakty obou služeb vždy probíhaly v ovzduší vzájemného porozumění a tradičního přátelství mezi našimi národy.

Jiří Ugorný, listopad 2001


photo

Delegace Geografické služba armády Řecka vedená generálem Kostakisem
před podpisem Dohody o vzájemné spolupráci


BACK