BACK

Výročí mírové iniciativy generálů

     V roce 1991 byla pod označením "Generálové za mír a odzbrojení" ustavena skupina 12 penzionovaných generálů a admirála armád NATO, která již od roku 1963 vyvíjela neformální ale intenzivní politickou činnost proti atomovému zbrojení a instalování raket v Evropě. V červnu 1982 tato skupina předala své memorandum 157 delegacím které na 2. zvláštním zasedání VS OSN jednaly v New Yorku o odzbrojení.
     Ve Vídni vydali v roce 1983 brožuru pod názvem "Odpovědi na deset otázek", v nichž kriticky hodnotili tehdejší situaci; v Berlíně pak publikovali knihu "Generálové proti zbrojení", kde svoji argumentaci a návrhy rozvedli.
     Mezi těmito 12 generály ze SRN, Norska, Portugalska, V. Británie, Holandska, Francie, Itálie byli tři řečtí generálové - Papospyrou, Tombopolous, Koumanskos a řecký admirál Papathanassion.

D. Dušátko - aktuální příspěvek
Vyjmuto z:
     -Ant. Benčík - "Atomový deštník nad Československem," 3.část,
     -Literatura faktu ("Přísně tajné!"), č. 6, 2001
listopad 2001


BACK