BACK

Řecko již žije olympijskými hrami 2004

Praha - V kultivovaném prostředí pražského hotelu Ambassador proběhlo ve čtvrtek 13. prosince loňského roku (2001) první přátelské setkání filhelénů a novinářů s novým velvyslancem Řecké demokracie v České republice panem Eleftheriem Karagiannisem. Pan velvyslanec ve svém úvodním slově zdůraznil priority Řecka do nadcházejících let, kterými budou zejména řecké předsednictví v čele Evropské unie a samozřejmě co nejdokonalejší příprava letních olympijských her v Athénách 2004. "Na tuto pozici jsem byl vyslán po mé čtyřiatřicetileté službě Řecku v diplomacii, a proto jistě nemusím zdůrazňovat, že mým prvořadým cílem bude přispívat k dalšímu poznání mezi našemi národy a k rozšiřování kulturních, sportovních i turistických styků našich občanů," uvedl ve svém projevu E. Karagiannis.

Využili jsme příležitosti a zeptali jsme se tiskového rady řecké ambasády Charalambose Giannakopoulose, jak se Řecko připravuje na vedoucí úlohu v Evropské unii?
"Řecké předsednictví EU začne v roce 2003, což je datum, které bude - podle mého soudu - velmi významné i pro Českou republiku. Všeobecně se očekává, že ČR bude v této době ve stádiu posledních příprav ke svému vstupu do Unie. Pevně věříme, že se v Unii obě naše země sejdou pokud možno co nejrychleji. O tom, že věnujeme tomuto procesu velkou pozornost svědčí i skutečnost, že v letošním roce (2002) uspořádá naše ambasáda seminář pro české novináře na téma řecké stanovisko k otázkám rozšíření Evropské unie. Vedle žurnalistů se jej zúčastní významní politici, univerzitní profesoři i diplomaté.
Co se týká Řecka, předpokládáme, že se naše země v období předsednictví EU dostane do ještě hlubšího povědomí evropských národů a že Řekové doma získají další užitečné informace o fungování orgánů Unie a jejím významu pro jejich každodenní život."

Jaký význam přikládají Řekové návratu olympijských her do mateřské vlasti?
"Jednoduše řečeno -  mimořádný! Olympijské hry v Řecku vznikly roku 776 před Kristem a také zde byly obnoveny roku 1896. Proto si přejeme, aby všichni Češi věděli, že se hry uskuteční v Athénách již za dva roky. Samozřejmě by nás potěšilo, kdyby v co nejhojnějším počtu občané ČR řecké hry navštívili!  Naším cílem je však nejenom snaha, abychom olympijské hry zorganizovali na vysoké úrovni, ale zejména to, aby proběhly v duchu fair-play a ušlechtilého soutěžení. Řecká vláda a ministr zahraničí Georgios Papandreu vyvíjejí již několik let iniciativu, aby v průběhu všech olympijských her, a to letních i zimních, utichly zbraně, jako tomu bývalo kdysi v Helladě. Řecko se snaží, aby se tak stalo již v průběhu letošních zimních her v Salt Lake City ve Spojených státech. V těchto ušlechtilých snahách je  podporováno řadou zemí celého světa, mezi kterými nechybí Česká republika. 
V neposlední řadě pak hodláme po vzoru našich předků uspořádat také hry v oblasti kulturní. Pevně věřím, že i zde uspějeme," zdůraznil závěrem tiskový rada řeckého velvyslanectví Ch. Giannakopoulos.

Josef Zábranský


BACK