BACK

Řecký tanec a zpěv na pražském festivalu 2002

       Hlavní město České republiky se stalo v květnových dnech, tentokráte 23.-26.5.2002, již počtvrté místem setkání lidových hudebních a tanečních souborů na mezinárodním festivalu Praha srdce národů 2002. Jeho pořadatelem je hlavní město Praha a Slovenské folklórní sdružení Limbora v Praze. Mezi jeho spolupracovníky je opakovaně jmenována vedle jiných občanských sdružení i Asociace řeckých obcí v ČR. Opakovaně se festivalu zúčastnili mladí řečtí tanečníci z Prahy, Brna a Krnova, jak sobotního krojovaného průvodu Prahou a vystoupení na Staroměstském náměstí, tak nedělního galakoncertu. Program loňského festivalu 2001 je uvedl pod jménem tří souborů, Akropolis, Prométheus a Gorgona. Průvodkyně letošního nedělního galakoncertu v Divadle na Vinohradech je představila divákům jako soubor Lycea Řekyň v ČR, s dovětkem o poslání Lycea. Přesnějším označením by byla folklórní skupina, do níž se pod ochrannými křídly Lycea spojují tyto tři soubory, Akropolis z Prahy, Prométheus z Brna a Gorgona z Krnova, při společných seminářích řeckých tanců, organizovaných Lyceem, a také při společných vystoupeních. Za potleskem z galakoncertu se skrývá namáhavá, neplacená práce uměleckých vedoucích souborů, k níž mnohdy patří i praní a žehlení krojů, paní Olgy Pataridu z Řecké obce Praha, pana Jorgose Sideropulose z Řecké obce Brno a paní Panajoti Osladilové z Řecké obce Krnov. Nelze opomenout ani skutečnost, že soubor Akropolis při Řecké obci Praha byl současně činný při Klubu přátel Řecka, který z příspěvku magistrátu hl. m. Prahy pořídil dřívější kroje souboru - ty byly v listopadu 1998 darovány dětskému souboru Gorgona v Krnově - a v roce letošním zakoupil souboru Akropolis z vlastních prostředků taneční obuv za 17.200,- Kč. Pro stručnost zprávy nelze vzpomenout všech, kteří o řecký folklór v českých zemích pečovali, připomeňme alespoň, že na vedení tanečního a pěveckého souboru z Prahy se svého času podílela jeho zakladatelka paní Malamo Fulidu. Děvčátka jejího souboru mezitím povyrostla v krásné řecké dívky, zpěvu zůstala však věrna, na festivalu 2002 jsme je mohli slyšet v Divadle U Hasičů, v části věnované jen hudbě a zpěvu. Soubory Akropolis, Prométheus a Gorgona nás svým samostatným i společným vystoupením nadchly. O nedělním galakoncertu jsme je odměnili potleskem, v duchu se nám chtělo volati výborně, výborně, což činíme bez zábran z lesku divadelního svatostánku alespoň na tomto místě.

Mgr. Milan Konečný
Mgr. Antula Botu


BACK