BACK

Řekové v českých zemích a Mikulov (I)

      V duchu trvalého programu Klubu přátel Řecka "Po stopách řecké emigrace" uspořádal klub v sobotu 25.5.2002 v součinnosti s Řeckou obcí Praha autobusový zájezd do Mikulova, bývalého okresního města na jižní Moravě, vprostřed krajiny vinorodé, do pamětihodného místa dotyku českých a řeckých dějin. První zastávkou byl Pravoslavný kostel sv. Mikuláše v Mikulově, vyzdobený biblickými malbami současným řeckým sochařem Nikosem Armutidisem, narozeným a žijícím v naší zemi. Zastavením druhým byla stráň s kasárnami na Dukelské.
       Zde zaneslo výletníky historické rozjímání před kasárnami až ke dni 23. dubna 1948, kdy přibyla do ČSR s určením do záchytné stanice Mikulov první skupina 769 řeckých dětí ve věku jednoho měsíce až 14 let. Jejich první útočistě bylo pohotově zřízeno právě v bývalých kasárnách na kopci nad Mikulovem, na dnešní Dukelské ulici. Další skupina dětí v počtu 805 osob přijela do záchytné stanice Mikulov 7.5.1948 a odtud byla převezena do záchytné stanice Všebořice u Ústí nad Labem. Čtvrtá skupina 412 dětí přijela 14.5.1948 opět do záchytné stanice Mikulov. Další řecké děti putovaly pak do středisek a domovů v Čechách. Mikulov čekal nový úkol, příchod řeckých dospělých uprchlíků. Do Mikulova směřoval z Jugoslávie jejich třetí sled, evidovaný k 2.9.1949, čítající 743 muže, 352 ženy, 21 dětí do šesti let a 56 dětí do čtrnácti let, celkem 1.172 osoby. Středisko Mikulov bylo po odchodu pracovních brigád na přípravu osídlovaných obcí 22.9.1949 a odchodu matek s dětmi do domovů 2.11.1949, dospělých Řeků do osídlovaných vesnic v okresech Jeseník, Krnov a Žamberk 2.11.1949 a 4.11.1949 a odchodu dalších dětí do domovů a přestárlých do Svatobořic 25.11.1949 téměř prázdné, připravované k převzetí dalších řeckých uprchlíků. Ti měli v prosinci 1949 připlout lodí do Polska. Přes pohraniční stanici Petrovice přijeli pak ve dvou vlacích 12.12.1949 do Mikulova. První skupina v 11.30, v počtu 833 lidí, druhá ve 14.30, v počtu 737 osob, úhrnem tedy 1.570 osob. V Mikulově zůstalo ještě v dubnu 1950 1.100 osob. Řekové se zúčastňují brigád a různých kulturních vystoupení. V březnu 1950 již probíhaly v táboře práce na jeho vyčištění a úklidu cihel ze zbouraných vojenských objektů. Dne 4.5.1950 odešly z Mikulova do okresu Krnov 252 osoby. Po jednání v červnu byl 1.8.1950 v Mikulově zřízen domov pro přestárlé. V lednu 1951 byl otevřen nový Domov důchodců v Těchoníně, kam se přestěhovalo 700 osob starých, invalidních a práce neschopných z likvidovaného střediska Mikulov. Tady vzpomínání výletníků skončilo, čekal je Mikulov současný.
       Po prohlídce města, jeho starobylé architektury i moderních počinů, k nimž patřila abstraktní kašna na Náměstí, v níž lze rozeznat rukopis N. Armutidise, těšilo se zájmu výletníků Regionální muzeum, umístěné v mikulovském zámku. Na zámeckém vrchu se pokochali pohledem do kraje, na město, na protilehlý Svatý kopeček, pátrali, na kterém kopci leží budovy kasáren na Dukelské, před nimiž postali ve vzpomínkách. Zbývá jen dodat, že Mikulov má i dnes své Řeky, neboť zde žijí čtyři řecké rodiny a historie Řeků v Mikulově má tak své pokračování.

Mikulov

Mgr. Milan Konečný

BACK