BACK

Z nových knih

Novořecko-český slovník

       Všem přátelům jazyka novořeckého, kteří s lichou nadějí v duši dlouhá léta obcházejí antikváře a slídí v regálech se slovníky po vytouženém svazku novořecko-českém, radostně sdělujeme: Nepátrejte více! Letošního roku vyšlo péčí Asociace řeckých obcí v ČR, Praha jako vydavatele druhé, rozšířené vydání díla Teodor Nedělka, Novořecko-český slovník. (Nenechte se zmást údajem tiráže "2. rozšířené vydání" a nepátrejte po 1. rozšířeném vydání. Vyšlo jen 1. vydání z roku 1982 nákladem 5000 výtisků ve Státním pedagogickém nakladatelství, Praha.) Tak je již tedy na pultech knihkupců a na psacích stolech prvých majitelů: Sličně modře vázaný, v obálce Stathise Zervase, dlouho očekávaný Teodor Nedělka, Novořecko-český slovník, Praha 2002, obsahující 807 stran A5 oproti 1069 stranám A6 slovníku původního. (Titulní list má jméno autora Theodor Nedělka.) Na rozšíření slovníku pracoval PhDr T. Nedělka, po jeho smrti PhDr. Ilias Zgafas spolu s prof. Růženou Dostálovou. Žel, ani on se nedožil vydání slovníku, který v konečné podobě pod odpovědnou redakcí prof. R. Dostálové a výkonnou redakcí Ing. Michalise Zervase má navíc 4500 hesel, vybraných z pověření Ministerstva školství Helénské republiky - prvního mezi finančními podpůrcí nového vydání - řeckými znalci novořeckého jazyka uvedenými v předmluvě a přeložených prof. R. Dostálovou. Nositelem autorských práv je Dr. Theodor Nedělka. Publikace má mezinárodní číslování ISBN 80-238-8584-7. Obáváme se, že není k dostání u všech knihkupců. Narazili jsme na ni v knižní prodejně Akademie věd v Praze, na Václavském náměstí a v Knihkupectví Karolinum University Karlovy v Praze, v Celetné ul. 18, Praha 1 (e-mail: distribuce@ruk.cuni.cz). Prodejní cena se pohybuje od 445 Kč do 465 Kč. Distributorem pro tuto prodejnu byla Asociace řeckých obcí, Nerudova 974, Bohumín.

Učebnice novořečtiny

       Slovník je na světě, novořecká gramatika vyšla již dříve, co nám ještě brání v pilném studiu jazyka novořeckého? Pravda, kniha o níž je teď řeč, není učebnicí pro samouky. Vznikla ze zkušeností s výukou novořečtiny na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně, spojené s výukou základů staré řečtiny jako učebnice vysokoškolská, vydaná Masarykovou univerzitou Brno pro Filosofickou fakultu v roce 2000 nákladem 470 výtisků. Nemá tedy klíč pro kontrolu vlastních překladů z řečtiny do češtiny a z češtiny do řečtiny, leč dá se na těchto cvičeních zvládnout novořecká gramatika bez zvláštních obtíží a zásoba 3700 řeckých slov. Snad není nutno samoukům podotknout, co je naopak při učení se novořečtině nutné: snažit se v tomto jazyce myslet, zapomenout na jazyk rodný. Učebnice se jmenuje Základní kurz novořeckého jazyka, napsaly ji prof. Růžena Dostálová a dr. Catherine Franc-Sgourdeou s kolektivem. Nese ISBN 80-210-2395-3. Kdo si troufá na novořečtinu přes své vlastní cvičné texty, spokojí s přehledem novořecké gramatiky jež se příznačně jmenuje "Nebojte se řečtiny ...", Malý průvodce novořeckým jazykem. Napsala jej učitelka novořeckého jazyka Mgr. Georgia Zerva, text vyšel v roce 1999 tiskem u Athis imaging a.s., Praha. Má ISBN 80-238-3614-5.

Novozákonní řečtina

       Vskutku, nebojte se novořečtiny. Vplujete do jeho čtyř pádů oproti sedmi pádům českým. Zalíbí se vám v jeho osobních zájmenech, nestojících stejně jako v češtině povinně u slovesa i členech naopak doprovázejících jména podstatná. A zkuste souběžně začísti se do učebnice Novozákonní řečtina pro každého. Vyšla v prvním českém vydání v nakladatelství Biblion, České Budějovice. Autorem překladu je Mgr. Karel Dřízal, autorem anglického originálu z roku 1988 John H. Dobson. ISBN 80-902458-6-2. Prodejní cena, zdá se jednotná, 299 Kč. Jak krásně v novozákonní řečtině zní Na počátku bylo slovo ...

Mgr. Milan Konečný

BACK