BACK

Krájení novoročního koláče 2003

       Je dobrým řeckým zvykem, uvítat nový rok krájením koláče se zapečenou mincí. V některých rodinách se krájí díl i pro nepřítomného člena. Komu připadne kousek s drachmou, provází ho po celý rok štěstí. Podobný je zvyk český, nálezce mince bývá po celý rok pomyslným králem. Snad to nějak souvisí s řeckým jménem novoročního koláče, který se zve vasilopita, doslova koláč krájený na sv. Vasila. Na vasilopitu nezapomínají ani řecké rodiny žijící v Čechách, na Moravě či ve Slezsku. Klub přátel Řecka pozval na krájení pity kromě svých členů také pár duší řeckých, aby si slíbili, že v příštím roce se sejdou v hojnějším počtu. Chutné pitě ze sýru a lístkového těsta a přípitku rudým vínem mavro dafni předcházelo slovo Jeho Vysokopřeosvícenosti ThDr. Kryštofa, arcibiskupa pražského a českých zemí. Účastníci novoročního setkání vyslechli jeho přednášku Pravoslavné vánoce. Čeští posluchači bez dechu sledovali výklad vánočního poselství. Nadmíru zajímavou byla část o čtyřicetidenním půstu, jímž se zbožní věřící v Řecku připravují na den Narození Páně. Půst opředený magickou biblickou číslovkou není spojen se čtyřiceti dny hladovění, ale se čtyřiceti dny vystříhání se jídel z masa, mléka a vajíček a se čtyřiceti hlubokými modlitbami a prosbami. Po těchto dnech nastává v řeckých rodinách jakýsi výdech, přichází den, kdy Bůh se stal člověkem, o Theos ejine anthropos. Řečtí posluchači pak v besedě zavzpomínali, jak slavili vánoce ve své vlasti. Na Štědrý večer připravuje se v mnohých rodinách krůta nadívaná rýží, muži hrají karty. Neslouží se půlnoční mše, jak ji známe v Čechách. K novějším zvykům patří vánoční stromeček, který se připravuje již počátkem prosince. Asi však platí co kraj, to jiný mrav, povídání o řeckých vánocích by vydalo na celou knihu.
       Spřízněnost našich duší se projevila ještě koncem ledna, když jsme se potkali na představení dvou řeckých filmů, milostného drama Sedmé slunce lásky režiséra Vangelise Serdarise a komedie Brazilero režiséra Sotirise Goritsase.

Mgr. Milan Konečný

BACK