BACK

Řecký šperk v Praze


       Netřeba v únoru letošního roku cestovat mezi Soluní, Athénami a Krétou, abychom v úhrnném počtu sedmi muzeí spatřili zlaté poklady Řecka od neolitu po 17. století. Péčí helénského organisačního a vědeckého výboru s Dr. Lazarosem Kolonasem v čele, poznává Česká republika, po ní pak Maďarsko a Polsko, vybraný soubor řeckých jedinečností. Pozoruhodnou je již myšlenka zasklených výklenků v kruhové stěně obtáčející středový válcovitý panel. Návštěvník prochází pomyslnou moderní architekturou, vyvolávající jeho vzpomínky na prostory starobylé. Vitrinka šperků z doby kamenné jej překvapí zlatými prstenčitými přívěsky z doby 5000-3000 př. Kr., doba bronzová pak zlatým náhrdelníkem z 2. pol. 3. tisíciletí př. Kr. Šperkům od geometrického období do pozdní antiky snad vévodí zlatý větévkovitý diadém se spirálovitými úponkami a figurkou Erota z posl. 1/4 4. stol. př. Kr. Vitrinky šperků byzantských nás, marnivé, zaujmou nejspíše zlatým článkovitým pásem vykládaným červenými kameny plochého brusu z 2. pol. 17. stol., nás, zbožné, krásnými kříži.
       Výstava v Pantheonu Národního muzea v Praze byla slavnostně zahájena 10. února 2003. Mezi hosty viděli jsme mnoho známých tváří. Jeho Vysokopřeosvíceost ThDr. Kryštofa, arcibiskupa pražského a českých zemí. Z diplomatického světa Jeho Excelenci pana El. Karajannise, velvyslance Helénské republiky. Z vědeckého světa paní prof. Růženu Dostálovou, CSc. Mezi pozvanými hosty i dalšího člena KPŘ, pana Stathise Zervase, který se zasloužil o bezplatné vytištění krásných pozvánek. Řecký duch slavnostního zahájení byl podtržen řeckými tanci krojovaných chlapců a dívek z Prahy a Brna, kteří v Pantheonu vystoupili pod patronací Lycea Řekyň v Brně a vedením paní Olgy Pataridu. Tečkou byl pak slavnostní přípitek řeckým vínem, šlechetný to dar dovozce řeckých moků pana ing. Dinose Ovadiase.

Mgr. Milan Konečný

BACK