BACK

Buď pozdraven, 25. březne 1821!


       Přátelé Řecka oslavili jeho významné výročí nepřetržitým radostným pomyšlením. Prvého se jim dostalo o sobotě 1. března, kdy Společnost přátel Nikose Kazantzakise spolu s Klubem přátel Řecka a Řeckou obcí Praha pořádala přednášku Mgr. Petry Kubálkové o dramatickém díle N. Kazantzakise s důrazem na tragédii Kúros. Hrou na kytaru a zpěvem řeckých písní vážících se ke Krétě naladila sobotní odpoledne na řeckou strunu Katarína Havlínová, kapka rudého vína mavrodafni a tiropita zakončily hodokvas duchovní. Za společné návštěvy Panteonu Národního muzea v Praze o sobotě 8. března shlédli přátelé Řecka výstavu Řecký šperk a vyslechli odborný výklad komisařky výstavy PhDr. Marie Dufkové, k němuž se rádi připojovali i náhodní návštěvníci cizí. Očekávalo by se, že i třetí březnová sobota vplyne do pražských společných Dionýsií, leč bylo nutno se připravit pohledem do řecké mytologie na složitou Aischylovu trilogii Oresteia. Tu jsme shlédli o sobotě 22. března v podání herců Stavovského divadla, v prvé části Agamemnón s chórem mužským plným zvučných jmen a s Taťjanou Medveckou, již známe z našeho klubovního večera poesie Seferisovy v roce 2000, v roli Klytaiméstry, za níž i v druhém dílu Úlitba mrtvému a třetím dílu Laskavé bohyně sklidila silný potlesk diváků i gratulaci spoluherců. Duchovním vrcholem oslav řeckého státního svátku byla naše účast 25. března na mši v Pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje, sloužená Jeho Vysokopřeosvíceností PhDr. Kryštofem, arcibiskupem pražským a českých zemí. Na závěr trojjediného svátku, církevního svátku Zvěstování, státního svátku Řecké republiky a třetího výročí intronizace vladyky Kryštofa, oslovil arcibiskup přítomné velvyslance Řecka a Kypru, další členy diplomatického sboru, bratry a sestry ve víře, Řeky a přátelé Řecka a přijal pak blahopřání k výročí uvedení do služby věřícím, jak sám pojímá svůj vysoký úřad. Na samém konci dlouhé řady gratulantů připojili chronia polla i členové výboru Klubu přátel Řecka. Oslavy řeckého státního svátku jsme ukončili na večeru pořádaném v sobotu 29. března Řeckou obcí Praha shlédnutím vystoupení tanečního souboru této obce, očividně opět o stupeň umělecky zralejším a vlastním tanečním krokem do druhé hodiny ranní.

Mgr. Milan Konečný

BACK