BACK

Z historie Klubu přátel Řecka

       Organisace
       I. výbor KPŘ
       Klub přátel Řecka (KPŘ) vznikl jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. na ustavující schůzi 11.5.1955 v klubovně Národního filmového archivu, Národní tř. 40, Praha 1 za účastí 30 zakládajících členů přijetím návrhu stanov a zvolením přípravného výboru KPŘ. Do výboru byli zvoleni Mgr. Antula Botu, Mgr. Lidie Kopecká, Mgr. Martin Němeček, Mgr. Androniki Valentová, do dozorčí rady klubu sl. Beranová, Jaromír Budský, Ing. Anthi Ekaterini-Keti. První předsedkyní výboru KPŘ se stala Mgr. Lidie Kopecká. Sídlo klubu bylo na adrese Milánská 458, Praha 10. Stanovy klubu v konečném znění byly registrovány Ministerstvem vnitra 17.7.1995 pod č.j. II/s-OS/1-27705-95/R, tento den je dnem vzniku Klubu přátel Řecka jako právnické osoby, jeho činnost řídil přípravný výbor do svolání první řádné valné hromady KPŘ. V roce 1966 měl KPŘ 79 řádných členů.
       II. výbor KPŘ
       Valná hromada Klubu přátel Řecka 30.11.1996 zvolila výbor KPŘ ve složení Mgr. A. Botu, Mgr. Lidie Kopecká, Lenka Seimlová, MUDr. Anna Trubecká, Mgr. A. Valentová. Do dozorčí rady byli zvoleni Jaroslav Budský, PhDr. Milena Přikrylová, Ing. Michael Zervas. Předsedkyní výboru KPŘ byla zvolena Mgr. L. Kopecká, předsedou dozorčí rady Ing. Michael Zervas. Členský příspěvek byl stanoven v částce 200,- Kč ročně. Práce ve výboru se kromě zvolených členů navíc nebo místo odcházejících členů ujali v době 1996-1998 střídavě V. Iatagancidis, K. Chábová, G. Zerva, M. Chrisostomidu, E. Vyroubalová, M. Žídková. Dne 17.6.1998 bylo sídlo KPŘ přeneseno na adresu Bachova 1569, Praha 4.
       III. výbor KPŘ
       Valná hromada Klubu přátel Řecka 26.4.1999 zvolila výbor KPŘ ve složení Mgr. A. Botu, Marie Chrisostomidu, Mgr. Lidie Kopecká, Alena Kotová, Michaela Žídková. Do dozorčí rady byli zvoleni Jana Navrátilová, PhDr. Milena Přikrylová, Ing. Bohumil Seidl. Předsedkyní výboru KPŘ byla zvolena Mgr. L. Kopecká, předsedou dozorčí rady Ing. Bohumil Seidl. Členský příspěvek je stanoven v částce 200,- Kč ročně. Sídlem KPŘ je nadále Praha 4, Bachova 1569. Schůzí výboru KPŘ se zúčastňovala Jana Zanetaki pro spolupráci s Řeckou obcí Praha a Mgr. G. Zerva pro spolupráci se Společností přátel Nikose Kazantzakise. Po smrti Mgr. L. Kopecké byla předsedkyní KPŘ zvolena na schůzi výboru KPŘ 12.10.2000 Michaela Žídková. Dne 2.11.2000 byla přizvána k trvalé práci ve výboru Mgr. G. Zerva.
       IV. výbor KPŘ
       Valná hromada Klubu přátel Řecka 1.2.2001 zvolila výbor KPŘ ve složení Mgr. A. Botu, Michaela Žídková, Ing. B. Sajdl. Mgr. G. Zerva, Irena Věříšová. Do dozorčí rady KPŘ byli zvoleni Mgr. M. Roubíček, PhDr. M. Přikrylová, A. Kotová. Předsedkyní výboru KPŘ byla zvolena M. Žídková, předsedou dozorčí rady Mgr. M. Roubíček. Členský příspěvek je stanoven v částce 200,- Kč ročně. Sídlem KPŘ je nadále Praha 4, Bachova 1569. V průběhu roku resignovali na práci ve výboru pro plnění jiných úkolů Mgr. G. Zerva a I. Věříšová, k práci ve výboru byl přizván Mgr. M. Konečný.
       V. výbor KPŘ
       Valná hromada Klubu přátel Řecka 11.12.2002 zvolila výbor KPŘ ve složení Mgr. Antula Botu, Mgr. Milan Konečný, Ing. Bohumil Sajdl, Rudolf Stránský, Michaela Žídková. Do dozorčí rady KPŘ byli zvoleni Alena Kotová, Ing. Naděžda Landová, Mgr. Martin Roubíček. Na schůzích nových orgánů byli zvolení Mgr. Milan Konečný předsedou výboru KPŘ, Ing. Bohumil Sajdl zástupcem předsedy, Mgr. Martin Roubíček předsedou dozorčí rady KPŘ. Členský příspěvek je stanoven v částce 200,- Kč ročně. Sídlem KPŘ je nadále Praha 4, Bachova 1569. Valná hromada přijala též změnu stanov a přijala nově Jednací a volební řád KPŘ, jejich úplný text je na internetové stránce klubu zveřejněn. KPŘ má podle stanov členy zakládající, členy řádné, členy sympatizující a členy čestné.

Mgr. Milan Konečný

BACK