BACK

Přednáška o díle a životě O. Elytise

Přednáška se konala 8. 12. 2001 v kině Bio Konvikt - Ponrepo. Večer uvedla organisátorka celé akce dr. H. Roubíčková slovem českým i řeckým. Po výkladu prof. R. Dostálové o díle a životě řeckého básníka, nositele Nobelovy ceny O. Elytise zazněly básníkovy verše v uměleckém přednesu J. Přeučila a řecké melodie a písně v podání J. Kapnistise.

Mgr. Milan Konečný

BACK