BACK

Pražský soubor Akropolis 2003

       O slavnostních dnech mezinárodního folklórního festivalu PRAHA SRDCE NÁRODŮ v čase od 22. do 25.května 2003 mohli spatřit návštěvníci Prahy nejen folklórní skupiny slovanských národů, nýbrž i soubor maďarský, v neposlední řadě pak soubor řecký. Ohlášený soubor Olympos z Řecka nepřijel, takže celá odpovědnost za předvedení řeckých písní a tanců zůstala na řeckém souboru domácím, na pražském Akropolisi. Řecké písně zazněly v pátek v sálku jinak jazzovém, v Redutě na Národní třídě, v podání pěvecké části souboru Akropolis. Sedíce vedle vedoucí souboru paní Olgy Pataridu, zaposlouchali jsme se do klidných nápěvů milostných, kroje zpěváků nám připomenuly Řecko ostrovní, chybělo jen tiché přelévání vln moře. Se všemi soubory, tentokráte v roli diváků, jsem se setkali téhož večera v sále Lucerny, na velkolepém představení světově známého slovenského souboru SL'UK, po něm pak, jako s učiteli některých tanečních kroků, na parketu vyklizeném k tanci. Sobotní odpoledne patřilo opět všem souborů, takže jsme pražský Akropolis spatřili ve Folklórním průvodu z Mariánského náměstí i ve Folklórním maratónu na podiu Staroměstského náměstí. K řecké náladě nechybělo ani žhavé slunce, které toho dne objalo náměstí. Ještě, že občas odněkud, jakoby od moře, zavál vítr, aby se ztratil tak náhle, jak se objevil. Diváci tu byli ve svých letních košilích ve značné výhodě oproti bohatě krojovaným tanečníkům, ti naopak nic neubrali ze síly svých projevů. Závěrem letošního, již 5. ročníku Festivalu byl nedělní Galakoncert v Divadle "U Hasičů" v Římské ul. Pražský soubor Akropolis byl opět zde, odměněn srdečným potleskem obecenstva, mezi nimi i členy Klubu přátel Řecka. Ty mohlo potěšit navíc vědomí, že Klub zakoupil souboru taneční obuv a na svůj náklad jej dopravil na 7. Řecký festival v České republice, konaný v Krnově. Připomeňme si ještě, že na podporu tanečního souboru Akropolis a také na život internetové stránky, kterou právě čtete, přispělo letošního roku štědrou dotací Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Mgr. Milan Konečný

BACK