BACK

Řecko odvedlo skvělou práci v čele Evropské unie


       Praha (zý) – U příležitosti ukončení řeckého šestiměsíčního předsednictví Evropské unie uspořádal v předposlední červnové pondělí velvyslanec Helénské republiky E. N. Karayannis s chotí slavnostní večer v letním refektáři Strahovského kláštera. Po krátkém projevu pana velvyslance E. Karagyannise, ve kterém zhodnotil úspěšnou práci uplynulých měsíců, vyslechli přítomní hosté, mezi kterými nechyběla manželka českého prezidenta Livia Klausová a diplomaté z celého světa, klavírní recitál vynikající řecké umělkyně Chary Iakovidou. Vedle skladeb klasiků – Ludwiga van Beethovena, Albana Berga a Bedřich Smetany – měla většina z hostů možnost poprvé se seznámit s hudbou Yannise Konstantinidise (studie řeckých folklórních rytmů) a Nikose Skalkottase, který převedl pro klavír motivy dvou odlišných řeckých tanců, a to ze slunné Kréty a z magicky hornatého Ipiru.
       Možná by nebylo od věci si přiblížit umělce, které – o tom netřeba pochybovat - jistě řada členů Klubu přátel Řecka zná, ovšem na druhé straně pro některé z nás se může jednat o setkání první.
       Athéňanka Chara Iakovidou se narodila do umělecké rodiny, na klavír začala hrát již ve čtyřech letech. Vzdělání získala na athénské konzervatoři a poté již následoval studia v zahraničí na pařížských Ecole Normale de Musique, Conservatoire National Superieur de Musique a ve Spojených státech na USC School of Music. Přídavkem ještě na pařížské Sorbonně studovala literaturu.
       Ch. Iakovidou získala řadu mezinárodních ocenění a jako sólistka vystupuje v celé řadě evropských měst – v Paříži, Lyonu, Athénách, Ženevě, Bruselu, Monte Carlu, Lucemburku a nyní k našemu potěšení i v Praze. Její virtuozitu si zamilovali rovněž američtí posluchači, které zaujala již svým debutem ve slavné Carnegie Hall v roce 2001.
       Umělkyně se pravidelně zúčastňuje mezinárodních přehlídek v Cambridge, Asconě, Antibes a Métách. Vystupuje na nich jako sólistka i ve spolupráci s athénským Kamerata Orchestra, Orchestre Philharmonique z Nice či USC Symphony Orchestra z Los Angeles. Od loňského roku je Chara Iakovidou profesorkou na slavné Conservatoire National de Musique v Orléansu.
       Repertoár umělkyně je nebývale široký, najdeme v nich skladby Schubertovy, vídeňské klasiky i současné řecké skladatele, například Nikose Skalkottase. Příští rok budeme napjatě očekávat její nové CD se skladbami velkéhoBeethovena.
       Yannis Konstantinidis
je nesmírně originálním řeckým skladatelem, který navíc žije “dvojitým” uměleckým životem. Ve své klasické tvorbě vychází z lidových podnětů, které rafinovaně využívá pro svoji téměř hudebně impresionistickou tvorbu. Stejně intenzívně se ovšem věnuje i lehčí múze, scénické hudbě, ve které se proslavil pod pseudonymem Costas Yannidis.
       Nikos Skalkottas
je jednou z vůdčích osobností řecké hudby 20. století. Studoval kompozici v Berlíně, kde se stal jedním z nejoblíbenějších Schoenbergových žáků. Z Německa se vrátil v roce 1933 zpět do Athén, kde rozvíjel svůj originální hudební jazyk, zpravidla dvanáctitónový a nezřídka atonální. Také tvorba N. Skalkottase vychází z hluboké studnice řecké folklórní hudby. Krétský a Ipirský tanec, které jsme vyslechli v letním refektáři Strahovského kláštera, patří k nejčastěji hraným skladatelovým dílům

Josef Zábranský

BACK