BACK

LEDEN 2004 V KLUBU PŘÁTEL ŘECKA.

Do nového roku 2004 jsme vykročili řeckým zvykem kopsimo pitas, krájením novoročního koláče. Totiž pity, zvané vasilopita, u níž se setkává řecká rodina o dni sv. Vasila. K novoročnímu setkání členů Klubu přátel Řecka v Praze, členů Společnosti přátel Nikose Kazantzakise v Praze a členů Řecké obce Praha došlo v sobotu 10. ledna 2004 na důvěrně již známé adrese, v Řecké knihovně v Krakovské ul. 22 v Praze 1. Předseda KPŘ pozdravil za výbor klubu všechny přítomné hosty a členy klubu, vzpomenul i těch, kteří pro vážné překážky se ku krájení pity nemohli dostavit. Upozornil je na prostřený stůl, kde pita byla z technických důvodů již nakrájena, takže nikoho nečeká nález zlaté mince a s ním spojené štěstí po celý rok. To připadne rovným dílem všem, kteří pitu ochutnají. Letošní připravila za KPŘ ing. Naděžda Landová. Jménem Řecké obce pozdravila účastníky Dr. Tassula Zisaki-Healey, jinak členka redakční rady časopisu Kalimera a fotoreportérka setkání. Pak již slovo patřilo PhDr. Beatě Lejtnarové, předsedkyni SPNK, co organisátorce duchovní náplně novoročního odpoledne. Společnost přátel Nikose Kazantzakise připravila přednášku Diany Paraskevopulu o literárním díle Nikose Kazantzakise a jeho audiovisuálním ztvárnění. Do novoroční nálady vpravila vědecké téma slečna Kateřina Havlínová úvodní řeckou písní Loučení se starým rokem, k níž se rádi přidali všichni přítomni. Na slova Diany Paraskevopulu, známé nám ze sborníku České společnosti novořeckých studií přednáškou o řeckém režiséru Michalisovi Kakojannisovi, jsme se těšili nejen proto, že se k této postavě v řeči o N. Kazantzakisovi jistě vrátí, nýbrž i proto, že poznáme osobně autorku skrytou za závojem tiskových řádků. Obdařena řeckým půvabem a krásnou češtinou, přiblížila nám Nikose Kazantzakise s důrazem na jeho román Život a skutky Alexise Zorbase, podle kterého Michalis Kakojannis natočil úspěšný film Řek Zorba z roku 1964. Poutavé a poučné zároveň bylo srovnání literární předlohy a Kakojannisova scénáře, historie volby představitele hlavní role, odezvy řecké veřejnosti na některé filmové scény. Sálek Řecké knihovny praskal počtem posluchačů ve švech, připomínal, že by si řecká obec zasloužila poněkud větší prostor. Potleskem Dianě Paraskevopulu milé odpoledne ještě nekončí. Je tu Kateřina se závěrečnou řeckou Novoroční koledou a je tu novoroční přípitek. Jak jinak, než vínem řeckým. Při něm, pitě, olivách, i českém vánočním pečivu, tvoří se debatující hloučky, spřádají plány. Máme svůj klubovní nástěnný znak, mohli bychom mít i členské odznaky, navrhují účastnice prosincového zájezdu, při našem přijetí řeckým velvyslancem by byl zajisté vhodnou representací klubu. Se zakládající členkou klubu Mgr. Georgii Zervou domlouváme novoroční předsevzetí, překlad českých textů internetové stránky klubu do řečtiny. Den se z odpoledne nachýlil k večeru, když se loučíme a přejeme si navzájem vše nejlepší a mnohá léta, chronia polla. Kéž v každém z nás zůstane nadšení z novoročního setkání a provází nás po celý nový rok.

Mgr. Milan Konečný

BACK