BACK

Žeň z festivalu spisovatelů

V programu na duben 2003 jsme přinesli zprávu o společné účasti členů Klubu přátel Řecka na setkání s řeckými spisovateli v rámci Festivalu spisovatelů Praha. Člen výboru našeho klubu Rudolf Stránský oslovil tehdy řeckého spisovatele píšícího anglicky Panose Karnezise a získal jeho svolení k překladu povídky Jeremiad do češtiny. Anglický originál i český překlad Jeremiada mohou čtenáři najít ve sborníku Přednášky České společnosti novořeckých studií (3), Brno 2003. (Sborníky této společnosti se sídlem na adrese Arna Nováka 1, 660 88 Brno lze obecně doporučit zájemcům o novořecký jazyk, neboť řecké články jsou souběžně publikovány v češtině.)

Mgr. Milan Konečný

BACK