BACK

Co jsme konali v letech 1997-1998

      Počet členů KPŘ vzrostl. Ze zakládajících třiceti v roce 1995 je to již více než dvojnásobek v únoru 1997. Klub promítnul pro své členy pět hraných filmů s řeckou tématikou (Lovci mořských hub, Stela, Alexis Zorbas, balet Řek Zorba, Mando Mavrojanni), dva videofilmy ve spojení s přednáškou, uspořádal dvě přednášky prof. J. Bouzka, uskutečnil zájezd do Litomyšle na výstavu Iónské umění a zúčastnil se zájezdu do Šilheřovic na oslavy 50. výročí příchodu řeckých dětí do Československa. Podílel se na oslavách státních svátků Řecka a Kyperské republiky, na organizaci řeckých tanečních večerů. Od podzimu 1997 vydává KPŘ místo 5. čísla Bulletinu spolu s Asociací ŘO 1. číslo celobarevného časopisu Dialogos. Dne 17.6.1998 mění své sídlo z adresy Milánská 458, Praha 10 na adresu Bachova 1569, Praha 4. V září 1998 má Klub již 93 členy. Řecký taneční večer 28.11.1998, pořádaný KPŘ, byl spojen s vystoupením dětského tanečního souboru Akropolis v nových krojích. Malé kroje byly darovány dětskému tanečnímu souboru Gorgona v Krnově. Pražský taneční soubor se zúčastnil tanečního semináře v Brně a byl pozván na vystoupení ve Strážnici 1999.

Mgr. Milan Konečný

BACK