BACK

Zpráva o Valné hromadě KPŘ 2004

      Členové Klubu se sešli na řádné valné hromadě 26.3.2004 v budově Evangelické fakulty UK, Černá 9, Praha 1. Vyslechli a v závěrečném usnesení schválili zprávu o činnosti výboru a Klubu v roce 2003, zprávu o účetní uzávěrce, zprávu správce internetové stránky a zprávu dozorčí rady.V doplňujících volbách zvolili dva nové členy výboru KPŘ Annu Kabzanovou a Lucii Pěchovou. Valná hromada přijala s potěšením návrh Mgr. Georgie Zervy, že se ujme vedoucí práce na překladech materiálů publikovaných na internetové stránce Klubu do novořečtiny, přednostně články aktuální, po nich práce trvalého obsahu. V diskusi byly vysloveny také zajímavé náměty pro činnost Klubu v roce 2004. Na závěr svého setkání oslavili členové KPŘ významné životní jubileum své členky, prof. Růženy Dostálové. Přejeme ji mnoho sil do další vědecké a pedagogické práce, o níž nám tak poutavě a s humorem vyprávěla.

Mgr. Milan Konečný

BACK