BACK

Zpráva o činnosti Klubu přátel Řecka za rok 2003

      Po volbě nového výboru a nové dozorčí rady na valné hromadě KPŘ se výbor sešel 16.12.2002, aby ze svého středu zvolil statutární zástupce KPŘ, tj. předsedu výboru a zástupce předsedy. Zvoleni byli Mgr. Milan Konečný předsedou a Ing. Bohumil Sajdl zástupcem předsedy. Funkci pokladníka vykonává Michaela Žídková. Pro případ její nepřítomnosti vykonává práce pokladní Mgr. Antula Botu. Na první schůzce nového výboru byly projednány náměty po činnost v roce 2003, formulované do devíti bodů.
      K organizačním úkolům nového výboru patřilo pokračování v práci na likvidaci pozůstalosti po Mgr. Lidie Kopecké. Bylo nutno uložit knihovnu ve smyslu přání zesnulé, aby zůstala zachována jako kulturní celky. Řecká část knihovny byla předána Řecké knihovně při ŘO Praha v Krakovské ulici, kde je také uložena česká část knihovny do doby, než bude mít KPŘ vlastní klubovnu, ruská část knihovny byla předána Slovanskému ústavu. Součástí dědictví po Mgr. L. Kopecké jsou i autorská práva. Nakladatelství Leda, které vydalo Rusko-český slovník, k němuž měla Mgr. L. Kopecká dědická práva po svém otci, bylo vyzváno (28.2.2003), aby nám zaplatilo autorský honorář ve výši podílu L. Kopecké. Nakladatelství nechalo náš dopis bez odpovědi. Podobně bez odpovědi zůstává náš dotaz na autorská práva ke kapesnímu slovníku L. Kopecké a L. Papadopulose, který má v přepracování Mgr. Georgie Zervy v tomto nakladatelství rovněž vyjít.
      Výbor se v roce 2003 scházel pravidelně jednou za měsíc s výjimkou prázdnin, na svá zasedání zval člena dozorčí rady, schůzí se zúčastňovala Ing. Naděžda Landová. Výbor průběžně schvaloval přijetí nových členů KPŘ. Schválil nabídku čestného členství ThDr. Kryštofovi, arcibiskupovi pražskému a českých zemí, který nabídku s potěšením přijal.
      Na březnové schůzce výboru byla podána informace, že MV vzalo na vědomí změnu stanov, schválenou minulou Valnou hromadou. Pro jejich zveřejnění na internetové stránce Klubu zajistila Mgr. A. Botu bezplatně překlad výtahu ze stanov do novořeckého jazyka. Výbor vyslechl žádost PhDr. Marie Dufkové z Národního muzea o finanční pomoc při restaurování řecké keramiky. Výbor schválil příspěvek 10.000,- Kč zaslaný na účet NM v Praze.
      Pro poznání vlastní historie KPŘ vypracoval předseda přehledy historie ke zveřejnění na internetové stránce Klubu. Naše stránka nemá samostatný odkaz na historii KPŘ, historické přehledy jsou zařazeny pod příspěvky čtenářů, na jiném místě je přehled složení výborů KPŘ od počátku činnosti po dnešek. Problémem je řecké znění materiálů zveřejněných na stránkách Klubu. Výbor odsouhlasil na schůzce v září 2003, že překlady budou Klubem honorovány, nenašel se však žádný ochotný překladatel. Na prosincové schůzce přijal výbor též náměty pro činnost v lednu až červnu 2004, znovu byly projednány bezvýsledně překlady článků na www do řečtiny.
      Vlastní akce Klubu jsou členům dobře známy z pozvánek. Pro jejich přehled uvádíme: Novoroční setkání 16.1.2003 s přednáškou ThDr. Kryštofa. Únorové setkání 23.2.2003 na divadelním představení (Řek) Zorba. Březnové setkání v Krakovské na přednášce Tragédie Kúros Nikose Kazantzakise 1.3.2003, účast KPŘ na Dětském maškarním bálu, pořádaném učitelkami řečtiny E. Maniati a G. Zervou 8.3.2003, setkání členů na výstavě Řecký šperk 8.3.2003 a na divadelním představení Oresteia 22.3.2003. Dubnové setkání na Festivalu spisovatelů 7.4.2004, 8.4.2004 a 10.4.2004. Účast členů KPŘ přinesla i tvůrčí odezvu. R. Stránský přeložil a ve sborníku novořeckých studií zveřejnil překlad jedné povídky řeckého autora. V dubnu Klub pro velký úspěch opakoval přednášku Ing. B. Sajdla Víno a vinařství v Řecku. Květnové setkání při křtu překladu básní O. Elytise Bláznivý granátovník 17.5.2003, spojené s přednesem ukázek překladů prof. Růženy Dostálové a sborovou recitací jedné básně na počest překladatelky. Hojná byla účast na přednášce R. Stránského k 550. výročí pádu Konstantinopole v Krakovské 29.5.2003. Dne 30.5.2003 jsme se setkali na výstavě řeckého scénografa Dionysise Fotopilose. Pozvali jsme členy KP5 i na Řecký podvečer 5.6.2003, pořádaný organizacemi Prahy 3. Na prázdniny byla na internetové stránce i v pozvánkách vyhlášena soutěž Poznáváme krásy řecké krajiny a Poznáváme krásy řecké literatury. Zářijové setkání bylo věnováno 55. výročí příchodu řeckých dětí do českých zemí, besedě s promítnutím filmu o řeckých dětech z roku 1952. Říjnové setkání bylo spojeno s návštěvou Folklóru bez hranic 19.10.2003 a shlédnutím vystoupení souboru Akropolis. Listopadové setkání bylo ve znamení Pražských Dionýsii v Krakovské s přednáškou Ing. B. Sajdla a ochutnávkou řeckých vín. Prosincové setkání bylo dvoudenní, spojené se zájezdem do Vídně, přijetím řeckým velvyslancem a pobytem v Mikulově, s návštěvou Židovského hřbitova, Dietrichsteinské hrobky a zastávkou ve vinném sklípku. Zájezd připravil R. Slánský, jemuž náleží dík za to, že plní předsevzetí o aktivní práci v KPŘ, se kterými přijal členství ve výboru nově zvoleném na minulé Valné hromadě.

Mgr. Milan Konečný

BACK