BACK

Hellenika Brno 2004

      V programu Klubu přátel Řecka na březen '04 máme lakonickou zprávičku, že nadační fond HELLENIKA se sídlem v Brně slaví letos 10. výročí svého trvání, přičemž za KPŘ se slavnostního setkání k tomuto jubileu dne 13.3.2004 zúčastní předseda výboru KPŘ Mgr. Milan Konečný a členka výboru Mgr. Antula Botu. Sliby se mají plnit i o sobotě, lákající k lenošení, proto delegace KPŘ se vydala z Prahy na dalekou a přece nám tak blízkou Moravu, do Brna, města spřízněných řeckých duší. Kromě Řecké obce Brno má zde sídlo Česká společnost novořeckých studií, Lyceum Řekyň v České republice a letošní oslavenkyně, HELLENIKA, nadační fond. Od stanice autobusu přes náměstí s budovou Zemského muzea stoupáme stále výš, vlevo míjíme Petrov, vpravo nás čeká ve Starobrněnské ul. další historická budova, v jejichž útrobách jsou místnosti HELLENIKY. Šumí to tady ruchem posledních příprav, tanečníci, kteří se sem sjeli z Krnova a Prahy, se oblékají do řeckých krojů, je čas pospíšit si do dalšího historického objektu v Dominikánské ul., do Společenského centra Úřadu městské části Brno-střed, kde o hodině třetí vše vypukne.
      Co víme bližšího o HELLENICE? Pozvánka na setkání nám leccos napovídá: HELLENIKA, nadační fond je jediným nadačním právním subjektem na území České republiky, který sehrává prvořadou úlohu při vytváření, spolupořádání a finanční podpoře řeckých kulturních aktivit. Patří k nim výuka řeckého jazyka, výuka řeckých tanců, semináře řeckých tanců, řecké národní kroje, řecká knihovna, videotéka a fonotéka, významné dny řeckého a kyperského národa, Vasilopita - tradice pravoslavných vánoc, IV Řecký festival Brno 1995, Helénská olympiáda Brno 1996, vybavení informační a kontaktní kanceláře Řeků v Brně, cyklus přednášek "Poznáváme Řecko", Řecké dny v Brně 1998-2000, benefiční vystoupení souboru Prométheus, založení Lycea Řekyň v České republice, řecké kulturní, vzdělávací a společenské centrum v metropoli Moravy, kulaté stoly představitelů řeckých organizací, kníže Alexandrou Ypsilantis a jeho pobyt na Moravě, Olympijské Řecko 2004, uchování a rozvoj kultury a identity řecké minority v ČR. Nadační fond HELLENIKA sídlí na adrese Dědická 22, 627 00 Brno, adresa elektronické pošty je hellenika@volny.cz. Předsedou nadačního fondu je pan Vangelis Liolios, jinak člen Rady vlády České republiky pro národnostní menšiny.
      Pod klenutým stropem se štukovou výzdobou nás přivítal hudební pozdrav souboru Prométheus. Zazněla obecně oblíbená melodie s řeckým textem, který v češtině známe co Děti z Pirea, téměř zlidovělá melodie písně Akropolis M. Theodorakise, zpívaná střídavě řecky a česky, zatímco na plátně se souběžně střídaly fotografické záběry z historie brněnských Řeků. Pan Vangelis Liolios oslovil hosty krátkým projevem, v němž připomenul 16. únor 1994, den vzniku HELLENIKY a poslání nadačního fondu. Tance severního Řecka divákům přiblížil taneční soubor Lycea Řekyň v České republice. Poté paní Eva Lioliu, jíž patří průvodní slovo celého programu, ohlašuje první vrcholný bod, udělení Výročních cen Helleniky za podporu kultury řecké menšiny žijící v České republice. Ten, kdo v duchu očekával obvyklé poháry či vázy, byl příjemně překvapen původností cen. Rámečky s textem nesly pod sklem věneček z olivové ratolesti, nařezané čerstvě v Athénách pod Akropolí, věnec prastarý, bájeslovný, jímž bůh Tyr poskytoval ochranu. Potlesk přítomných jako součást díků za jejich práci sklidila Nadace Leon Lemos z Řecka, Generální sekretariát Řeků žijících v zahraničí z Řecka a Nadace řecké kultury, z České republiky Jozef Fejsak, představitel pravoslavného Chrámu sv. Václava v Brně, město Brno, zastoupené ing. Rostislavem Slavotínkem, Mgr. Pavel Brabec, grafik, ing. Antonín Fiala a Jihomoravský kraj, zastoupený ing. Stanislavem Juránkem. Nebylo by to setkání helénofilské, kdyby opět nenásledoval tanec. Taneční soubor Lycea Řekyň v České republice tentokráte předvedl tance řeckých ostrovů. Houpavý rytmus a krok připomíná houpavý pohyb člunů, vlny spolu s melodií se tříští o skály a vrací do moře. Další kroky jsou spíše hrdé, s tanečními sóly chlapců. A pokračuje udělení Výročních cen HELLENIKY, za zachování řeckého kulturního povědomí řecké menšiny žijící v České republice, za pěstování tradic a folklórního umění a za uchování a rozvoj řeckého jazyka. V oblasti prvé přejímá cenu pro Jihomoravský klub olympioniků paní Věra Růžičková, jinak vítězka Olympijských her v Londýně 1948, další ratolest a potlesk obdržel pan dr. Zdeněk Franc, CSc. V oblasti druhé byly uděleny tři ceny, za výuku řeckých tanců cenu převezme pan Nikos Petroulias z Lycea Řekyň v Kalamatě u příležitosti 10. semináře řeckých tanců v Praze, cena za prezentaci tradičních řeckých tanců a přípravu pořadů „Domovina“ MFF ve Strážnici byla udělena dr. Janu Kristovi, řediteli Národního ústavu lidové kultury a za prezentaci řecké hudby souboru Prométheus, vedeným Kostasem Charalambidisem. Za uchování a rozvoj řeckého jazyka obdržela cenu dr. Aikaterini Franc Sgourdeou, předsedkyně Lycea Řekyň v České republice. Videoprojekce Pozvání do Athén 2004 je na závěr vystřídána společným vystoupením hudebního souboru Prométheus a tanečního souboru Lycea Řekyň v České republice. Celý zážitek umocňuje souběžná projekce jejich tváří na plátně. Odkud známe tu sličnou zpěvačku? Nu, ano, z televizní soutěže Super Star. U stolu s řeckým pohoštěním pozvedáme závěrem číše na další úspěšnou činnost HELLENIKY a těšíme se na její příští akci.

Mgr. Milan Konečný

BACK