BACK

Valná hromada Klubu přátel Řecka 2005

      Valná hromada Klubu přátel Řecka v Praze, konaná 18. března 2005 v 17.30 v Praze 1, Ve Smečkách 13, schválila výroční zprávu o činnosti KPŘ, program Klubu na rok 2005, usnesení k účetní uzávěrce a zvolila nový výbor KPŘ a novou dozorčí radu KPŘ. Členy výboru jsou Mgr. Antula Botu, Lucie Černá, Mgr. Anna Kabzanová, Mgr. Milan Konečný, Ing. Bohumil Sajdl, Josef Zábranský a Michaela Žídková. Členy dozorčí rady jsou Mgr. Anna Kabzanová ml., Alena Kotová a Ing. Naděžda Landová. Přejeme nově zvoleným členům mnoho zdaru v jejich práci.

Zapsal: Mgr. Milan Konečný

BACK