BACK

Setkání u kráteru


      Událo se za jarního dne v Praze. V sobotu 22. dubna 2005 se sešli členové Klubu přátel Řecka, aby si ve Šternberském paláci prohlédli exposici starého umění Národní galerie v Praze. První zastavení patřilo červenofigurovému zvoncovitému kráteru z Apulie, z doby po roce 330 před n. l. Do výstavního sálu jej zapůjčilo Národní muzeum v Praze. Jeho restaurátorka Anna Musilová seznámila členy Klubu se složitým postupem jeho restaurování, spojeným s odstraněním nepatřičných doplňků ze starších oprav, což představovalo rozložení kráteru na původní stovku střepů, jejich opětné složení a nahrazení doplňků neutrální výplní, barevně odlišnou od autentické hmoty kráteru. Nenápadná popiska u tohoto předmětu praví, že kráter byl restaurován díky finanční podpoře Klubu přátel Řecka v Praze. Naše členské setkání v Národní galerii pokračovalo prohlídkou sálů s uměním 14.-16. stol. V kolekci ikon nás potěšilo setkání s obrazem Bohorodičky Glykofilusy, pocházejícím z Kréty, z období 1450-1550. Dlouhé zastavení patřilo obrazu Modlící se Kristus od Domenika Theatokopula, zvaného El Greco. Ve druhém poschodí s uměním italským, španělským, francouzským, flámským a holandským nás kromě obrazů potěšily bronzy, sklo, fajánse, cín. V přízemním nádvorním sále jsme se také setkali s ozvěnou antiky. Postáli jsme u obrazu Nemocný Alexandr Veliký a jeho lékař Filipos z roku 1517 od Hanse Wertingera, který oděl všechny postavy do oděvu renesančního. Na malbě z roku 1709 roztíná Alexandr gordický uzel. Náměty mytologické, Diana a Kallisto, Diana a Anakteon, nás vyprovodily do Prahy současné. Naše kroky vedly do malostranské restaurace, kde setkání členů Klubu přátel Řecka jsme završili šálkem řecké kávy. Měla být metrio. Zda byla, posuďte sami, až někdy zavítáte k antickému kráteru v NG, na jehož znovuzrození jsme právem hrdi.

Mgr. Milan Konečný

BACK