BACK

Valná hromada Klubu přátel Řecka 2006


      Klub přátel Řecka uspořádal v sobotu 29. dubna 2006 řádnou valnou hromadu. Přítomni členové schválili zprávu o práci výboru a dozorčí rady od minulé valné hromady v roce 2005 do dubna 2006. Činnost Klubu byla velmi pestrá. Některé programy jsou již součástí tradice klubu, jako novoroční Krájení pity, kursy vaření řeckých jídel Vaříme s Violetou, Pražské Dionýsie spojené s přednáškou o řeckém vinařství nebo cestách po Řecku ing. Bohumila Sajdla. Členové Klubu napsali obsáhlou knihu Řečtí uprchlíci o životě řeckých dětí i dospělých v Československu 1948-1989, zapůjčili některé autentické předměty z té doby na výstavu pořádanou muzeem v Olomouci, jiní připravili setkání s autorem veršů inspirovaných jeho pobytem v Řecku či zájezd do Znojma. Valná hromada se také zamyslela nad budoucí činnosti Klubu a přijala v tomto směru potřebná usnesení.

BACK
BACK

Mgr. Milan Konečný

BACK