BACK

Valná hromada Klubu přátel Řecka 2007


      Klub přátel Řecka uspořádal v pátek 16. března 2006 řádnou valnou hromadu. Přítomni členové schválili zprávu o práci výboru a dozorčí rady, o hospodaření klubu, o práci správce webových stránek od března 2006 do března 2007. Činnost Klubu byla velmi pestrá. Vedle vlastních programů, které jsou již součástí tradice klubu, jako novoroční Krájení pity, Pondělky v Řecké knihovně, kursy vaření řeckých jídel Vaříme s Violetou, Pražské Dionýsie spojené s přednáškou o řeckém vinařství nebo cestách po Řecku ing. Bohumila Sajdla, účastnili se členové Klubu akcí jiných pořadatelů, na příklad výstavy „Návrat Theseův“ obrazů Josefa Šímy inspirovaných řeckými mýty, promítání řeckého filmu Nevěsty režiséra P. Vulgarise. Valná hromada zvolila pro funkční období 2007-2007 nový výbor Klubu ve složení Mgr. Antula Botu, Mgr. Anna Kabzanová, Mgr. Milan Konečný, Ing. Bohumil Sajdl a Michaela Žídková a novou dozorčí radu se členy Milena Černá, Lucie Černá a Ing. Naděžda Landová

BACK BACK
BACK BACK

Mgr. Milan Konečný

BACK