BACK

Výstava Řecké děti roku 1948
Filmy o řeckých dětech

Výstava Řecké děti roku 1948
      Klub přátel Řecka otevřel pro veřejnost komorní výstavu k 60. výročí příchodu dětí původem z Řecka do Československa. Její ústřední myšlenkou je připomenutí osudu řeckých rodin v pohnutém 20. století. Mnohé z nich musely opustit v této epoše dvakráte rodný dům. Paní Anthi Chrisopulu se svými blízkými o na fotografiích ve střední části výstavky musela opustit své rodiště v Malé Asii v roce 1922. Syn Dimitris bojoval v řadách vojska ELAS proti německým okupantům, v roce 1946 v jednotce DSA. Matka byla spolu s dcerou internována, druhou sestru Despinu odvedl Dimitris do Buljkesu. Její tamní pobyt dokumentuje první výstavní vitrína. Z jugoslávského Buljkesu se v roce 1949 dostala Despina do Československa. Svou matku již nikdy nespatřila, jediným pojítkem s domovem byly dopisy. V Československu se vdala a trvale žila se svými třemi dětmi, ty vidíme na fotografiích v poslední vitríně. V tomto historickém rámci je pak ilustrován život v úhrnném počtu několika tisícovek řeckých dětí v dětských domovech v Československu.
      Prvotní péči o děti z Řecka převzala Československo-řecká společnost, v roce 1952 ji vystřídal Sociální odbor ČSČK, v letech 1955-1962 spravovalo domovy řeckých dětí Ministerstvo školství. Československo-řecká společnost přivítala první skupinu řeckých dětí, směřující do shromažďovacího střediska Mikulov a doprovázenou řeckými pěstounkami Pelagií, Pinelopí, Eftimií, Eleni a Marikou, v dubnu 1948. Marika, dívčím jménem Varela, dnes paní Marika Matseridu, byla jednou z účastnic zahájení výstavy. Mohla shlédnout dobové dokumenty, jako fotografie, pamětní alba, české a řecké brožury, dokonce ramínko na šaty řecké žákyně Eleni Stambolidu z domova Racek, pietně uchované do dnešních dnů vychovatelkou paní Marií Kožantovou, kresby řeckých dětí vydané jako pohlednice, leporelo Ondřeje Sekory Pohádka o stromech a větru vydané v řeckém překladu. Kromě dvou stovek exponátů ve vitrínách mají návštěvníci možnost prolistovat malou sbírku dokumentů. V kaligrafickém seznamu žáků z Kysiblu Kyselky vypracovaném učitelem Jaroslavem Feyereislem našla své dívčí jméno paní Eleni Vlachu. Autorce výstavy paní Antule Botu přinesla až z Českolipska kytici gerber. Z jiné dálky přijela na zahájení výstavy vychovatelka řeckých dětí paní Jarmila Štěpánková. Poděkování KPŘ za péči o řecké děti bylo vysloveno jí osobně a nepřímo všem ostatním, kteří se o řecké děti láskyplně starali. Výstava v klubovně KPŘ v Krakovské ul. 22 v Praze 1 je celoroční a bude doprovázena dalšími akcemi klubu k 60. výročí příchodu řeckých dětí do Československa. V roce 2009 oslavíme 60. let od příchodu dospělé řecké emigrace, s níž přišly do Československa v roce 1949 další řecké děti.


Filmy o řeckých dětech
      V rámci celoročních oslav 60. výročí příchodu řeckých dětí do Československa v roce 1948 sešli se v sobotu 19. dubna 2008 členové a příznivci Klubu přátel Řecka s bývalými vychovatelkami řeckých dětí z domova Racek, aby si promítli dva dokumentární filmy o řeckých dětech. Prvním byl film v českém znění Řecké děti scénáristy a režiséra Antonína Görlicha z roku 1948. Tento střihový film obsahuje záběry z občanské války v Řecku, příjezd prvních dětí z Řecka do střediska Mikulov v dubnu 1948 a dalších dětí do střediska Všebořice a pobyt dětí v domovech. Druhý střihový film v anglické verzi FREE YOUTH (Svobodná mládež) z roku 1952 má opět záběry z občanské války, z odchodu dětí z Řecka, z jejich pobytu v domovech v tzv. lidově-demokratických zemích, mezi nimi též v Československu. Ve dnech 4. - 6. července 2003 se konalo v Řecku v Monodendri sympózium Političtí emigranti řecké občanské války ve východních státech, v jehož rámci byla věnována pozornost i osudu řeckých dětí a byl promítnut i tento film.
      Klub přátel Řecka s radostí uvítal vychovatelky z Racku, paní Marii Kožantovou a paní Marii Vojtovou, kamarádku řeckých děvčat z Racku paní Věru Kaprálkovou, jakož i současnou ředitelku domova na Racku Mgr. Hanu Urbánovou. Po odpoledním představení následovala až do večera přátelská beseda při řecké pitě. Paní Věra Kaprálková zapůjčila pro chystanou výstavu o řeckých dětech fotoreportáž z března 1949 o domově Racek „Navrácený smích“, další exponáty věnovaly paní Kožantová a bývalá ředitelka domova paní Marie Říhová.

     Milan Konečný

Greek children. Greek children.
Greek children. Greek children.
Greek children. Greek children.
Greek children. Greek children.
Greek children. Greek children.

Greek children. Greek children.
BACK