BACK

Valná hromada Klubu přátel Řecka 2009

      Klub přátel Řecka uspořádal v pátek 27. února 2009 svou řádnou valnou hromadu. Přítomni členové schválili zprávu o práci výboru a dozorčí rady, o hospodaření klubu, o práci správce webových stránek od ledna 2008 do ledna 2009. Činnost Klubu byla opět velmi pestrá. Vedle vlastních programů, které jsou již součástí tradice klubu, jako novoroční Krájení pity, Dny v Řecké knihovně, kurs řecké kuchyně Vaříme s Violetou, Pražské Dionýsie spojené s přednáškou o řeckém vinařství nebo cestách po Řecku ing. Bohumila Sajdla, zúčastnili se členové Klubu také nových vlastních akcí nebo akcí jiných pořadatelů.
      V činnosti Klubu v roce 2008 shledáváme účast jeho členů na promítání řecko-německého filmu Eduard režisérky Angeliki Antoniou, na křtu knihy Pavla Hradečného a Ladislava Hladkého „Dějiny Albánie“, na symposiu v Mikulově 12. - 13. dubna 2008, pořádaném nadačním fondem HELLENIKA z Brna, zorganizování besedy s řeckým spisovatelem Pavlem Matesisem 14. dubna 2008 v Knihovně Klubu a účasti na světové premiéře divadelního představení „Psí matka“ podle románu tohoto spisovatele v dramatizaci a režii Pavla Kohouta 15. dubna 2008, setkání s bývalými vychovatelkami řeckých dětí z domova Racek 19. dubna 2008, zahájení vlastní výstavy v knihovně Klubu „Řecké děti v Československu“ 31. května 2008, uspořádané stejně jako uvedené symposium v Mikulově a premiéra Psí matky k  60. výročí příchodu řeckých dětí do Československa. Do aktivit Klubu v roce 2008 patří i účast na setkání s řeckým spisovatelem Dimitrisem Nollasem 5. června 2008, zájezd na báječný koncert řeckého zpěváka George Dalarase v Ostravě 27. června 2008, prázdninové setkání členů Klubu na vystoupení řeckých tanečních souborů v Praze v červenci a srpnu 2008, položení věnce v Krhanicích 6. září 2008 na paměť zde pohřbených řeckých dětí, spoluúčast na výstavě obrazů Jana Kunovského inspirovaných řeckými mýty 15. října 2008, oslava státního svátku Řecka 28. října v knihovně Klubu se slovy pana Kostase Tsivose a s promítáním filmu Jana Špáty „Druhý domov“ z roku 1983 o Řecích v Československu, neposledně i účast na křtu českého vydání knihy «Όταν θα πέσουν τα μαύρα» kyperské autorky Vivian Avraamidou-Ploumbi v  překladu Georgie Zervy s titulem „Zaváto v písku“ 5. listopadu 2008.
      Valná hromada Klubu přátel Řecka zvolila pro funkční období 2009-2010 nový výbor Klubu ve složení Mgr. Antula Botu, Mgr. Anna Kabzanová, Mgr. Milan Konečný, Ing. Bohumil Sajdl a Michaela Žídková a novou dozorčí radu se členy Milena Černá, Mgr. Anna Kabzanová ml. a Ing. Naděžda Landová.

     Milan Konečný

Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
BACK