BACK

Osobnost sv. Jana z Damašku

      V pondělí 2. března 2009 přivítali jsme v prostorách Klubu přátel Řecka Jeho Blaženstvo Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolitu českých zemí a Slovenska. Vladyka Kryštof, čestný člen Klubu přátel Řecka, uskutečnil v našem sále přednášku na téma „Osobnost sv. Jana z Damašku“, určenou především pro členy nově založeného občanského sdružení „Damaskinos“ a také pro členy Klubu přátel Řecka. Svatý Jan se narodil v křesťanské rodině v Damašku. Představuje jednoho z nejvýznamnějších křesťanských otců a teologů 8. století. Jeho otec Sergios byl vysokým úředníkem damašského chalífy Abd al-Malika (685-705). Vymohl propuštění zajatého mnicha Kosmy, italského učitele, který Jana vzdělal v aritmetice, geometrii, hudbě, astronomii, rétorice, dialektice a etice podle Platóna a Aristotela. Po smrti Sergia byl Jan ustanoven chalífem al-Valídem I. (705-715) následovníkem v otcově úřadu. V dobách ikonoklasmu za Lva III. (717-741) vystoupil Jan z Damašku na obranu úcty k ikonám. Byzantský císař Lev III. jej pomluvil u chalífy co zrádce, ten potrestal Jana utětím pravé ruky. S touto událostí je spojováno jeho zázračné uzdravení. Jan položil ruku na obraz Matky Boží s modlitbou za uzdravení a se slibem napsat hymny na oslavu její a jejího Syna. Příštího rána, když se probudil, ruka mu zázračně srostla. Za chalífa Umara II. (717-720) dochází k pronásledování křesťanů a Jan se svým bratrem Kosmou odcházejí do Palestiny. Zázračný obraz Bohorodice, zvaný nyní obraz Bohorodice Tříruké, vzal Jan sebou. Stal se mnichem v klášteře sv. Sávy, kde žil a tvořil až do své smrti (749). Znovu obhajuje uctívání ikon. Studuje a píše, jeho dílo zahrnuje dogmatiku, polemiku, apologii, mravy, řeči, výklady, hagiologii a chvalozpěvy. Vladyka Kryštof hovořil poutavě také o oktoichu, známém již v 6. století a pokračujícím v ortodoxní církvi Oktoichem Jana z Damašku. Přednáška byla doplněna projekcí báječných obrazů k přednášenému tématu.

      Mgr. Milan Konečný

About St. John. About St. John.
About St. John. About St. John.
About St. John. About St. John.
About St. John. About St. John.
BACK