BACK

Dimitris Nollas opět v Praze

      Galerie Ve Smečkách v Praze 1 byla důstojným prostředím pro prezentaci „Dávného nepřítele“, českého vydání knihy povídek řeckého spisovatele Dimitrise Nollase. Ve světlé, prostorné síni galerie jsme se tak setkali v úterý 7. dubna 2009 se slovesnými skvosty   jednoho z předních autorů současné řecké literatury, v českém převodu Nicole Votavové Sumelidisové a Simone Sumelidu. Nešlo ovšem o překlad sbírky „O paleos echthros“ (Dávný nepřítel), vydané nakladatelstvím Kastanioti v roce 2004, jak jsme se mohli domnívat, ale o průřez povídkovou tvorbou Dimitrise Nollase za posledních 25 let, od sbírky povídek Hebká kůže, vydané prvně athénským nakladatelstvím Kastanioti v roce 1982 a vyznamenané v roce 1983 Státní cenou za povídky až po nejnovější povídky časopisecké, mezi nimiž právě povídka O Paleos echthros propůjčila výboru společný český titul. Knihu, vydanou Festivalem spisovatelů v Praze a Nakladatelstvím Vlasty Brtníkové, se sličnou obálkou Jakuba Krče, edičně připravenou Růženou Dostálovou, uvedl do světa čtenářů president Festivalu spisovatelů Praha pan Michael March. Stalo se tak za účasti J. E. pana Constantinose Kokossise, velvyslance Řecké republiky v Praze a J. E. pana Achillea Antoniadese, velvyslance Kyperské republiky v Praze. Dimitris Nollas nezapřel svůj smysl pro humor, když úvodem své řeči prohlásil, že je obtížné hovořit v angličtině o řecké knize v českém překladu. Připomněl také svůj první pražský pobyt v roce 1997, na který rád vzpomíná. Dodejme, že Prahu navštívil v letech 1997 a 2008 jako host Festivalu spisovatelů, v březnu 2007 na pozvání paní Chrisuly Manu, profesorky řecké literatury na Masarykově univerzitě v Brně, kromě Prahy též Brno. Jeho umění slova nám přiblížil český překlad povídky Na stejném místě, mistrovsky přednesený Michalem Pavlatou, členem Činoherního klubu Praha. Po dlouhé řadě podpisů a věnování do představené knižní novinky poskytl pan Dimitris Nollas rozhovor rozhlasové stanici ČRo 3 – Vltava. Jeho choť paní Iro Nolla jsme mohli spatřit v kroužku pražských helénofilů s paní Efi Maniati, paní Chrysulou Manu a paní Antulou Botu. Úspěšný večer zaokrouhlila recepce, uspořádaná Pražskou plynárenskou, a. s. a Tiskovým oddělením Velvyslanectví Řecké republiky. Řeckou náladu večera dokreslovala řecká hudební skupina Akropolis, která si vysloužila potlesk přítomných i samotného Dimitrise Nollase. Vše se odehrálo vprostřed asambláží současných českých umělců, snímky na památku cvakaly před díly Vladimíra Gebauera Střelnice a Trofej, trofejí nejmilejší všem byla kniha s věnováním Dimitrise Nollase. Tu jsme si s potěšením i my odnášeli do knihovny Klubu přátel Řecka.

      Mgr. Milan Konečný

Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
Cutting of Pitta Cake. Cutting of Pitta Cake.
BACK