BACK

Výroční ceny Helleniky

      Správní rada nadačního fondu Hellenika projednala na svém zasedání 30. ledna 2009 v Brně program slavnosti k 15. výročí vzniku a rozhodla o udělení Výročních cen nadačního fondu Hellenika ve třech oblastech: Za podporu kultury řecké menšiny žijící v České republice, za pěstování tradic a folklórního umění a za zachování řeckého kulturního povědomí řecké menšiny žijící v České republice.
      Slavnostní předání cen se uskutečnilo s podporou Jihomoravského kraje 21. února 2009. Nad Brnem kroužily vločky sněhu, teploměr byl na nule, cesta na Petrov byla však hřejivá. Účastníky setkání čekal krásný historický velký sál konsistoře Brněnského biskupství v Brně na Petrově. Po úvodním slovu přistoupil předseda nadačního fondu Hellenika pan Vangelis Liolios radostně k udělování výročních cen, tradičních olivových věnců a diplomů.
      V kategorii prvé předal ceny Helleniky Řecké organizaci cestovního ruchu Řeckého ministerstva pro turistiku, zastoupené ředitelem Konstantinosem Theodorou, podporovatelce dlouholetého projektu Regiony Řecka a JUDr. Marii Markové, první předsedkyni Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje, první místopředsedkyni Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy Rady vlády pro národnostní menšiny, zakladatelce významného projektu národnostních menšin Jihomoravského kraje Návraty ke kořenům.
      V kategorii druhé předal cenu Helleniky Dr. Vlastimilovi Fabišíkovi, místopředsedovi Obce Slováků, členu výboru Folklorního sdružení ČR, prezidentovi armádní folklorní asociace a předsedovi folklorního sdružení a folklorního souboru Púčik za prezentaci tradiční řecké kultury v pořadech folklorních festivalů a slavností Žijeme v jednom městě, Návraty ke kořenům, Jánošikův dukát, Slavnosti chleba.
      V kategorii třetí předal ceny Helleniky Mgr. Antule Botu, etnografce, zakládající člence Lycea Řekyň v České republice a Mgr. Milanovi Konečnému, předsedovi Klubu přátel Řecka za knihu „Řečtí uprchlíci, Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, dále akad. sochaři Nikosi Armutidisovi, tvůrci a realizátoru bronzové plastiky Pocta Nikosi Kazantzakisovi v Čechách na Božím Daru a v řeckém Herakliu na Krétě, tvůrci bronzové busty Nikose Kazantzakise, autoru malířské výzdoby pravoslavného kostela v Mikulově, za výstavu soch a obrazů v Křížové chodbě v Brně u příležitosti 50 let od příchodu řeckých dětí do tehdejšího Československa, jakož i Doc. PhDr. Lefterisi Joanidisovi, umělci a pedagogovi, za přípravu a koordinaci výstavy k 50. výročí příchodů řeckých dětí do tehdejšího Československa a výstavy „Řecko před první novodobou olympiádou 1896 a v současnosti“ a za vytvoření památníku v parku Smetanovy sady v Krnově na paměť Řeků usídlených v České republice.
      Mezi jednotlivými kategoriemi zněla tradiční řecká hudba a písně. Průvodkyní uměleckým programem, o který se zasloužili Apostolos Joanidis – kytara, buzuki, Tereza Niku – kanun, klavír, Kateřina Spalasová – zpěv a Nikoleta Spalasová – zpěv, byla paní Eva Lioliou. Po milém pohoštění jsme se rozcházeli setmělým Brnem k domovům povzbuzeni udělenými cenami do další práce.

     Mgr. Milan Konečný, fotografie Mgr. Irena Armutidisová

Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
BACK