BACK

Řecký den v Berouně

      Na letošní rok 2009 připadá 80. výročí založení tehdejší okresní nemocnice v Berouně. Jeho oslava o sobotě 12. září 2009 ukázala návštěvníkům, jak se nemocnice po jejím převzetí akciovou společností Jessenia v červnu 2007 změnila. Slavnostní Den otevřených dveří se nám stal Řeckým dnem v Berouně. Přivítala nás řecká vlajka vlající před nemocnicí vedle vlajky české (fotografie 1 a 2). Kulturní program hned na jeho počátku obohatila řecká skupina Prometheus z Brna se známou zpěvačkou Sofií Pataridou (fotografie 3 a 4). Viděli jsme, jak její podmanivé melodie, její hlas přiměly k tanci trojlístek řeckých děvčat (fotografie 5). Děti jsme shledali i mezi diváky výstavy soutěžních dětských kreseb (fotografie 6). Dospělé zaujala výstavka historických dokumentů k založení nemocnice, slavnostně otevřené 1. prosince 1929. Obdivovali jsme také nové ordinace a sály nemocnice (fotografie 7). Vůdčí osobností veškerého stavebního dění a dnešního slavnostního dne byl řecký podnikatel ing. Sotirios Zavalianis ze společnosti Jessenia (fotografie 8). Na jeho pozvání vystoupil i řecký taneční soubor Akropolis z Prahy (fotografie 9 a 10), právě tak jako soubor Boro Balkan Band (fotografie 11). S jeho zpěvákem a kytaristou Jannisem Kapnistisem se členové Klubu přátel Řecka setkali již dříve, při příležitosti svých klubovních akcí. Nescházely řecké písně v podání Marthy a Teny Elefteriadu. Divákům se představily samozřejmě také české zpěváčky, paní Hana Pecková a paní Eva Pilarová. Potlesk diváků, mezi nimiž jsme shledali nemálo řeckých tváří, patřil myslím jak umělcům, tak organizátorům slavnostního odpoledne (fotografie 12).

     Mgr. Milan Konečný.

Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
BACK