BACK

Jedno jubileum neboli šedesát let poté

      Při příležitosti uplynutí šedesáti let od zřízení dětského domova Racek pozvala nás jeho současná ředitelka na slavnostní Den otevřených dveří 16. října 2009. V předsálí jsme vzpomínali s  první ředitelkou domova paní Růženou Říhovou (provdanou Vytejčková) na 55 řeckých dětí, které přijely do Benešova a odtud do Racku 6. února 1949 z transportu 555 řeckých dětí, 24 matek a učitelek, který přibyl 5. února do Československa. Vstoupili jsme do sálu. „Ano, ano, tady byla jídelna řeckých dětí“, říká nám paní Růžena, „a venku naproti oknu jsme každé ráno vztyčovali řeckou vlajku, a nalevo byla kuchyň, ne tak moderní jako ta dnešní“. Na panelu jsme viděli dokumenty z historie domova, mezi nimi též časopisecký článek s fotografií paní Niky Damianidu z Athén, která znovu v dospělosti navštívila Racek. V prohlídce domova jsme pokračovali s bývalými zaměstnanci domova řeckých dětí na Racku, s paní Marií Pokornou (provdanou Vojtová) a Jiřinou Zoulovou (provdanou Brejšková), jakož i s paní Marií Kožantovou ze vsi Racek (fotografie 1-3). Všechny účastníky setkání pak pozdravila současná ředitelka domova, paní Mgr. Hana Urbanová (fotografie 4). Děti domova nás potěšily svým kulturním programem (fotografie 5). Na paměť příchodu řeckých dětí do Racku, kterým se zde dostalo péče československého státu a lásky a darů občanů města Benešova, obdaroval Klub přátel Řecka symbolicky české děti domova Racek čokoládovými vajíčky s překvapením, s přáním, aby dosáhly v životě stejných úspěchů jako řecké děti. Při příležitosti oslav šedesáti let od zřízení domova na Racku obdaroval Klub přátel Řecka také paní Růženu Vytejčkovou, paní Marii Vojtovou a paní Jiřinu Brejškovou jako poděkování za péči o řecké děti knihou „Řečtí uprchlíci, Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948-1989“, napsanou členy Klubu přátel Řecka (fotografie 6). Slavnostní odpoledne jsme strávili ve společnosti paní Marie Kožantové, druhé ředitelky domova Racek od roku 1950 (fotografie 7). Večer jsme se navraceli k domovu s pohledem upřeným ještě jednou na balkon (fotografie 8), který jsme znali již dříve, z fotografie s řeckými dětmi. Pořízené před šedesáti léty.

     Mgr. Milan Konečný

Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
BACK