BACK

Výročí Ochi

      Oslava «ΟΧΙ», národního svátku Řecké republiky, patří k programovým akcím Klubu přátel Řecka. Při této příležitosti se setkali členové Klubu a mnozí filhelénové z Prahy dne 27. října v prostorách Klubu, aby oslavili také letos ono slavné výročí. Pro setkání připravila stůl Antula Botu, spoluautorka známé knihy o řeckých uprchlících v bývalém Československu (fotografie 1), kulturní část programu předseda Klubu přátel Řecka. Ten hovořil o události noci z 27. na 28. října 1940, o prvních bojích řecko-italské války, o řeckém protiútoku 14. listopadu 1940 a následných bojích v Albánii. Mezi promítnutými snímky jsme viděli i mramorovou desku z Kréty, jejíž nápis «Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΥ ΕΥΤΥΧ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΘ/ΓΟΥ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 1940 ΕΤΩΝ 27» připomíná manžela a bratra donátorky kaple, kteří padli v Albánii. Druhou částí programu bylo setkání s přáteli Klubu. Z Hudlic přijel Michalis Vlachos s manželkou Jitkou (fotografie 2), z Prahy profesorka novořeckého jazyka Georgie Zerva, spolu s ní novinář a historik Kostas Tsivos z tiskového oddělení Řeckého velvyslanectví (fotografie 4). S Kateřinou Královou (fotografie 5), se kterou jsme se seznámili na sympoziu věnovaném památce Pavla Hradečného, jsme hovořili o výstavě „Židé Soluně 1492-1943 – Italská diplomacie a repatriace“, se členem Klubu Josefem Zábranským (fotografie 6) o jeho rukopisu na téma řeckých mýtů. Navracejíce se pozdě k domovům, shledali jsme i noční Prahu mýtickou.

     Mgr. Milan Konečný

Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
Hellenika Price. Hellenika Price.
BACK