BACK

Rok Jannise Ritsose

      Nejen v Řecku, nýbrž i v České republice byl letos oslaven Rok Jannise Ritsose, a sice v Praze pořadem Klubu přátel Řecka k  výročí 100 let od narození tohoto velkého řeckého básníka. O sobotě 12. prosince 2009 úderem třetí hodiny odpolední byl úzký kruh přátel poesie přivítán plakátem na dveřích klubovny s portrétem Jannise Ritsose. V návaznosti zazněl i hlas Jannise Ritsose v básni «Ρωμιοσύνη» doprovázený kytarou Notise Mavrudise s hudbou Mikise Theodorakise a započalo představení jeho života a díla profesorkou Tatianou Halidou z Filosofické fakulty Karlovy university v Praze. Její vyprávění v rodné řečtině se střídalo s četbou dopisů básníka, jeho veršů jakož i s ukázkami z autobiografického filmu v režii Kosty Aristopula, v němž Jannis Ritsos cestuje z rodné skály v Monemvasii do meziválečných Athéna, později do otřesných míst vyhnanství, 1948 do Kontopouli na Lemnu, 1949 na Makrónisos, 1950 na Agios Efstratios, 1967 na Gyaros a na Léros, 1968 do Karlovassi na Sámu.
      Dojímavou byla pohlednice se Staroměstským náměstím, zaslaná z Prahy Jannisem Ritsosem v září 1962 básnířce Kaiti Drosou, která se objevila v nedávno vydané knize nakladatelství Agra. Večeru věnovanému básníkovi dodal barvu Tomáš Cejp, který přečetl verše z „Epitafu“ a z „Osmnácti drobných básní hořké vlasti“ v českém překladu Jana Pilaře a úryvek ze Sonáty měsíčního svitu v překladu Adolfa Kroupy. Přítomni mohli prolistovat dvacet knih a brožur, rozprostřených v klubovně na stole s bábovkou. Tento tradiční český moučník připravila na oslavu básníkových narozenin Antula Botu, aby ji přítomní slavnostně nakrájeli. Předseda Klubu přidal poznámku o přátelství Jannise Ritsose s českým básníkem Vítězslavem Nezvalem. Po jeho smrti byl Ritsos v únoru 1960 požádán Marianou Stříbrnou a Vlastimilem Maršíčkem, aby napsal o českém básníkovi článek pro český tisk. Jannis Ritsos místo článku napsal v březnu 1960 rozměrnou báseň ο 177 verších věnovanou Vítězslavu Nezvalovi, tu pak zmínění literáti přeložili do češtiny s názvem „Kdo zpívá“ a s podtitulem „Stručné resumé básnického umění“.
      Po skončení tříhodinového setkání projevil předseda Klubu radost ze zdařilého zakončení roku 2009 takto bohatým programem: Z letošních pořadů byly nejkrásnější dva. V lednu krájení novoročního koláče za účasti velvyslance Řecké republiky v Praze a v prosinci oslava 100 let od narození Jannise Ritsose. Klub přátel Řecka zopakuje setkání s básníkem a četbu  jeho veršů v příštím roce 2010, na který připadá výročí 20 let od jeho úmrtí.

     Mgr. Milan Konečný

The Year of Jannis Ritsos. The Year of Jannis Ritsos.
The Year of Jannis Ritsos. The Year of Jannis Ritsos.
The Year of Jannis Ritsos. The Year of Jannis Ritsos.
BACK