BACK

Výročí 25. března 1821

     
      Zdobíme dveře klubovny fotografiemi starých obrazů hrdinského obsahu. Proč? Chystáme se oslavit výročí 25. března 1821 sledem pořadů. Proslovem „25. březen 1821“ v Řecké knihovně, cestou do Krhanic a účastí na liturgii k Zvěstování Panny Marie.
      Proslov se uskutečnil v pátek 19. března 2010. Tatiana Halidu, profesorka Filosofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, nás nejen slovy ale i obrazy provedla historií povstání z roku 1821, vzpoury Řeků, kteří byli porobeni Turky a po čtyřech staletích ustavili opět nezávislý stát. Obrazy měly náměty pádu Konstantinopole 29. května 1453, přísahy povstalců, požehnání vlajky, Alexandra Ypsilantiho a Svaté legie, povstání na Ydře, zardoušení patriarchy Řehoře V., osvobození Tripolisu, katastrofy na Psaře, vraždění na Chiu, smrti Marka Botsary, boje na Chani v Gravii, obléhání Mesolongi a vylodění v Navarii. Viděli jsme portréty bojovníků, Laskariny Bubuliny, Kolokotronise, Odysea Andrutse, velitele Makryjannise, Athanasia Diaka, Konstantina Kanarise a velkého filheléna lorda Byrona. Také prvního presidenta Ioannise Kapodistriase a prvního krále Oty.
      Posluchači se na přednášce podíleli aktivní účastí. Předsedkyně Společnosti přátel Nikose Kazantzakise Dita Vořechovská četla úryvky z básně lordy Byrona „Childe Harold΄s Pilgrimage“ přeložené do řečtiny, Georgie Zerva navázala četbou básně Aristotela Valaoritise „Δήμο και το καριοφίλι του“. Pokračoval pak svým hlubokým hlasem Ilias Michopulos, který také zazpíval píseň „Θούριο του Ρήγα“, k níž jsme se přidali. Společně jsme zapěli řeckou hymnu a zanotovali kleftské písně. Vínem jsme připili na paměť hrdinů, ochutnali tradiční pitu, připravenou Antulou Botu. Spolu s námi slavily březnové výročí mladé filhelénky, studentky Diana Mikhalekyan a Ekaterina Batueva.
      Ve středu 24. března 2010 jsme se vydali vlakem do Krhanic, abychom se poklonili u památníků Řeků, pochovaných zde v letech 1949-1950. Vyčistili jsme jej, ozdobili. Před pomníkem je dlažba sestavena ze čtrnácti kamenů, dvou větších pro dvě řecké děti a dvanácti menších pro řecké dospělé. Čteme jejich jména. Maria Vergu: děvčátko narozené 1947 a zemřelé 1949. v Praze. Zisis Lambru: chlapec, narozený 1949 a zemřelý 1950. Atina Alamati, Apostolos Kačaras, Kristina Saranti, Polixeni Steriopulu, Vasilis Brufas, Jannis Matulis, Anastasia Karaniku, Sotiris Dinoidis, Stilianos Iliadis, Susanna Kostea, řečená Somu, Traianos Tsangas, Efrenti Kechuia. Přikračujeme až k pomníku, abychom byli blíž pohřbeným Řekům. Spolu s námi byli zde syn Anastásie a synovec Somy. Ten za svých dětských let zpíval v roce 1949 s pěveckým souborem z Liběchova řeckým uprchlíkům v nedalekém táboře Lešany, kde viděl svou tetu naposled. Dnes ji shledal na jejím posledním místě v Krhanicích.
      Ve čtvrtek 25. března 2010 o dvojím řeckém svátku jsme se zúčastnili obřadu v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, ve kterém sloužil metropolita Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska sv. archijerejskou liturgii ze svátku Zvěstování přesvaté Bohorodice spolu s doxologií. Metropolita Kryštof hovořil česky a řecky o roku 1821 a tlumočil do češtiny slova J. E. velvyslance Řecké republiky v České republice Konstantina Kokossise.

     Mgr. Milan Konečný

March 1821. March 1821.
March 1821. March 1821.
March 1821. March 1821.
March 1821. March 1821.
March 1821. March 1821.
March 1821. March 1821.
March 1821. March 1821.
BACK