BACK

David Ricks v Praze


      David Ricks, profesor novořeckých studií a srovnávací literatury v Oddělení byzantských a novořeckých studií na King's College v Londýně navštívil hlavní město České republiky se dvěma přednáškami, které pronesl v pondělí 29. března 2010 v Ústavu řeckých a latinských studií Filosofické fakulty Karlovy university v Praze.
      Badatelské zájmy anglického vědce zahrnují soudobou řeckou poesii ve srovnávací perspektivě, s důrazem na dílo K. P. Kavafise, nicméně také překlady literatury. Právě poesie Kavafise byl námětem obou přednášek profesora Rickse, které zorganizovala a uvedla filoložka Tatiana Halidu z oddělení novořeckých studií Ústavu v zaplněné „Zelené posluchárně“ v Celetné 20. První přednáškou v 11.00 hodin dopoledne s názvem „From Ulysses to St Simenon Stylites: Cavafy’s debt to Tennyson“ zkoumal přednášející ozvěny díla velkého viktoriánského básníka v díle Kavafise, ve druhé přednášce v 17.00 odpoledne s itulem „Cavafy and the global translation markets” zevrubně zhodnotil všechny dosud vydané anglické překlady 154 básní K. P. Kavafise.
      Pro tuto výborně připravenou akci byla vytištěna pro posluchače Ústavem řeckých a latinských studií brožůrka dvanácti stran s výběrem z českých překladů Kavafise profesorky Růženy Dostálové, z francouzských překladů a z anglických překladů, od různých překladatelů z antologie Davida Rickse „Modern Greek Writing: an anthology in English translation“, jakož i z vlastních překladů přednášejícího, básní „Δευτέρα Οδύσσεια“ a „Συμεών“.
      Četné posluchačstvo - vyučující, studenti, čtenáři a oficiální osobnosti, v prvé řadě p. Konstantinos Kokossis, velvyslanec Řecké republiky, pro něž studentky oddělení připravily domácí pohoštění - sledovalo obě přednášky se zaujetím. Mezi posluchači byli profesorka Růžena Dostálová, profesor Jan Bouzek, PhDr. Vladimír Vavřínek z Ústavu slovanských studií v Praze, členové Klubu přátel Řecka, předsedkyně Společnosti přátel Nikose Kazantzakise Mgr. Dita Vořechovská, PhDr. Kostas Tsivos, ze Semináře pro novořecká studia Ústavu řeckých a latinských studií, vyučující novořečtiny Aekaterini Kossyva z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, paní Despína Gavard a ostatní přátelé literatury. Všichni měli čest poznat významného profesora, badatele a překladatele Davida Rickse a možnost položit mu k tématu vlastní otázky.
      Na počest Davida Rickse a jeho manželky Katie Ricks, profesorky anglického jazyka a literatury, pozval pan velvyslanec Řecké republiky jeho posluchače, jak universitní činitelé, tak vysokoškolské studenty druhého ročníku novořeckých studií KU, do své rezidence, na večerní bufet a zajímavé rozpravy.

     Mgr. Milan Konečný

David Ricks in Prague. David Ricks in Prague.
David Ricks in Prague. David Ricks in Prague.
David Ricks in Prague. David Ricks in Prague.
BACK