BACK

Dubnové dny 2010 Klubu přátel Řecka


      Aprílový kalendář Klubu přátel Řecka byl zaplněn účastí na řeckých programech. Ve středu 7. dubna 2010 byla zahájena výstava ikon současných českých a moravských ikonopisců v pravoslavném kostele Zvěstování Panny Marie v Praze Na Slupi. Připomeňme si, že od dveří tohoto svatého místa vyšel v úterý 19. ledna 2010 průvod směřující k Vltavě, aby zde vladyka Kryštof, metropolita pražský a arcibiskup Českých zemí a Slovenska, provedl křest jejich vod, jak jsme slyšeli, prvně po 70 létech. Na památku této události jsme pořídili fotografie pro náš archiv, dvě připojujeme k tomuto článku. S radostí jsme se setkali ve středu 7. dubna před kostelem Na Slupi s Eftimiosem Papadopulosem, členem našeho Klubu, na rozhovor bohužel jen krátký, neboť jsme spěchali pak do Jinonic, do Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. S jejími studenty jsme hovořili o řeckých dětech v Československu z roku 1948 a filmovém dokumentu z této doby.
      Klub přátel Řecka uspořádal, jak jsme již jinde napsali, vlastní oslavu výročí 25. března 1821, ale o sobotě 10. dubna 2010 jsme se s radostí setkali se členy Řecké obce Praha na jejich oslavě tohoto dne, spojené s vystoupením pěveckého souboru, souboru řeckých dětí a řeckého tanečního souboru Akropolis.
      Chybělo snad v dubnu promítání řeckého filmu? Zajisté, že ne. Místo tradiční Filmové kavárny v naší klubovně navštívili však členové Klubu, ale též Řeci žijící v Praze a v Hudlicích, filmové představení v Lucerně. Shlédli jsme film „Athény- Konstantinopol“ režiséra Nikose Panajotopula. Představení poctil svou přítomností pan velvyslanec Řecké republiky. Měli jsme čest setkat se s ním již dříve, ve čtvrtek 15. dubna 2010, kdy pan Konstantinos Kokossis pro studenty a veřejnost hovořil na téma «Greece and tle Current Ecomomic Crisis» v Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Jinonicích. Jeho prostá a výstižná slova a živost jejich přednesu nás provázela od 17.00 do 19.00 v přednáškové síni J1034 a poté cestou domů.
      „Ochutnejte Balkán!“, poznamenali jsme si do kalendáře na 19. hodinu pátku 23. dubna 2010, abychom nezapomněli na pořad bulharského občanského sdružení Zaedno. Na zábavu v krásném sále Všebaráčnické rychty nedaleko Malostranského náměstí. Vychutnali jsme nejen atmosféru pravého balkánského večera, obdivujíc taneční soubor Bulgari ze sdružení Zaedno, ale okusili také balkánskou kuchyň, u stolu č. 5 řeckou. Zapékané lilky s mletým masem zvané „papoutsakia“ připravila Marie Přikrylova podle receptu, který poznala v našem kurzu řecké kuchyně „Vaříme s Violetou“.
      Pořady měsíce dubna zaokrouhlil v pátek 30. dubna 2010 večer věnovaný památce řeckého učitele, vlastence a talentovaného autora Lysimacha Papadopula. Vzpomínkové setkání s pomocí Georgie Zervy a Androniky Valentové uskutečnila a sama také zahájila paní Athanasia Pokorná-Papadopulu, Lysimachova dcera, která přijela na pamětní setkání z Kanady. Hovořila zasvěceně o svém otci, jeho životě a díle. Tatiana Halidu a Marta Elefteriadu četly ukázky z jeho knihy „Den návratu“. Kateřina Havlínova zahrána na kytaru a zazpívala oblíbené písně svého učitele ze sbírky Odyssea Elytise Axion Esti „Ena to chelidoni“ a „Tis agapis emata“. Paní Marika Matsaridu, učitelka, která v roce 1948 doprovázela řecké děti z Bulkesu do Československa, přednesla na paměť Lysimacha Papadopula báseň Georgia Drosinise Choma Elinino. Vprostřed vřelého potlesku vzpomínáme na jeho tvář, kterou jsme mohli spatřit také z videozáznamu jeho cesty po místech domovů řeckých dětí v Československu. Mnohé z těchto dětí, dnes dospělí, přijali pozvání jeho dcery na páteční setkání a pozvedli číše vína na jeho paměť.
      Řecký velvyslanec pan Konstantinos Kokossis ve své řeči, tlumočené Michalisem Zervasem, pochválil nezapomenutelného Lysimacha Papadopula, který zaznamenal utrpení řeckého lidu a zejména dětí. Napsal o nich dvě knihy, první s titulem „Děti Bouře, Vzpomínky a svědectví o malých emigrantech roku 1948 po 50 letech“, druhou s názvem „Den Návratu, Velká emigrace z let 1948 a 1950 v Československu u příležitosti uplynulých 50 let“. Ty vyšly v roce 1998 a 1999. První kniha byla znovu vydána Klubem přátel Řecka v roce 2000 pro členy Klubu.
      My si připomínáme Lysimacha Papadopula také jako prvního předsedu Řecké obce Praha, s nímž naše první předsedkyně Lydie Kopecká napsala Česko-řecký slovník na cesty z roku 1993, jakož i Iliase Zgafase, a jejich práci na společných programech Řecké obce Praha a Klubu přátel Řecka. Ta pokračovala i po smrti Lydie Kopecké. Dodnes vzpomínáme například na sobotu 15. 12. 2001, kdy v hotelu Pyramida jsme společně pořádali slavnostní taneční večer s kulturním programem a tombolou “Mikuláš - pro malé i velké“.
      Milan Konečný

     Mgr. Milan Konečný

April 2010. April 2010.
April 2010. April 2010.
April 2010. April 2010.
April 2010. April 2010.
April 2010. April 2010.
April 2010. April 2010.
April 2010. April 2010.
BACK